ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

۳ نتیجه

عنواناقیانوس آرام: چند روایت کوتاه سبک زندگی و سیرۀ علمی و عملی علامه سیدمحمدحسین طباطبایی

نویسندهمحمدعلی عباسی اقدم

ناشردفتر نشر فرهنگ اسلامی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ397ـ430ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۸

عنوانعلامه محمدتقی جعفری: سرگذشت و ایام، آراء و اندیشه‌ها (به همراه گزیده‌ای از تصاویر، دستخط‌ها، اسناد و مدارک)

نویسندهعلی جعفری

ناشردفتر نشر فرهنگ اسلامی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ418ـ430ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۸۸

عنوانجهان‌بینی و حکمت فردوسی

نویسندهکریم حسنی‌تبار و محمود حکیمی

ناشردفتر نشر فرهنگ اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۷۰ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

تعداد صفحات۱۳۶