عنوانآذر، شهدخت، پرویز و دیگران

نویسندهمرجان شیرمحمدی

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5_836_380_964_978

عنوانمرجع عرفان و تصوف/ کارنامۀ منابع پیرامون عرفان اسلامی و تصوف (سه جلد)

نویسندهزیر نظر امیرحسین شرافت

ناشرموسسه اطلاع رسانی اسلامی مرجع

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک6_55_8704_964_978

عنوانفهرست نسخ خطی کتابخانۀ دارالمصنفین علامه شبلی نعمانی (اعظم‌گره)

نویسندهبه کوشش کریم نجفی برزگر

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5_25_6143_600_978

عنواندستور توصیفی بر اساس واحدهای زبان فارسی

نویسندهعباسعلی وفایی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک7_660_372_964_978

عنوانفهرست کتاب‌های چاپ سنگی ترکی کتابخانۀ دیجیتال بیاض

نویسندهمجید غلامی جلیسه

ناشرعطف

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک3_0_93478_600_978

عنوانتاریخ تحولات ایران‌شناسی: پژوهشی در تاریخ فرهنگ ایران در دوران باستان

نویسندهمریم میراحمدی

ناشرطهوری

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2_02_5911_600_978

عنواندستور تطبیقی (فارسی ـ عربی)

نویسندهعباسعلی وفایی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک6_609_372_964_978

عنواندرسنامۀ دستور (تحقیق در زبان فارسی)

نویسندهعلی‌رضا نبی‌لو

ناشردانشگاه قم

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک8_57_8261_964_978

عنواندیوان کامل اشعار ناصرالدین شاه قاجار «ناصر»

نویسندهبه تحقیق و اهتمام حسن گل محمدی

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک9_312_224_964_978

عنوانداستان‌های فلسفی جهان

نویسنده میشل پیکمال

ناشرانتشارات او

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰۰

شابک6_1_90099_600_978

عنوانچه کردند ناموران

نویسنده کاوه میرعباسی

ناشرافق

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک8_483_369_964_978

عنوانتاریخ و تحولات ادبیات معاصر فارسی (نظم و نثر)

نویسندهبزرگ علوی

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک06_2575_964

عنوانافسانه‌های کهن ایرانی (قصه‌های صبحی)

نویسنده فضل‌الله مهتدی (صبحی)

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۳۸۹ (چاپ پنجم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5_25_5620_964_978

عنواننامه‌های فروغ‌الدوله: مشهور به ملکۀ ایران (دختر ناصرالدین شاه و همسر ظهیرالدوله)

نویسندهبه کوشش ایرج افشار

ناشرفرزان

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (جاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2_128_321_964

عنواندر باب زبان و زبان‌شناسی (60 گفتار مختصر و مفید)

نویسندهگروه نویسندگان

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

عنوانمبانی زبان‌شناسی متن

نویسندهپرویز البرزی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۳۸۶

شابک0_1130_00_964_978

عنوانزبان‌شناسی و رمان

نویسندهراجر فاولر

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک8_214_185_964_978