ناشر: روزنه

۱۲ نتیجه

عنوانبی من مرو: تازه‌هایی درباره شمس، مولانا و نزدیکان، فراتر از تذکره و رمان

نویسندهاعظم نادری

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک4ـ760ـ334ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۷۸

عنوانتحلیل سوژه در ادبیات داستانی پسامدرن ایران

نویسندهفرزاد کریمی

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک6ـ737ـ334ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۱۰

عنوانگردش تصویر؛ سینما به روایت مسعود جعفری جوزانی

نویسندهگفتگو، تدوین و تحقیق: محمدحسین یزدانی‌راد

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک8ـ746ـ334ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۳۰

عنوانفرهنگ عامیانۀ همدان به روایت میرزا علی‌اکبر؛ گفتگو با علی‌اکبر محمودی وثاق

نویسندهمصاحبه، تدوین و تحقیق: محمدحسین یزدانی‌راد

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک5ـ718ـ334ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۹۶

عنوانفصوص الحکم و مکتب ابن عربی (شرح فصوص الحکم)

نویسندهابوالعلا عفیفی

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک1ـ703ـ334ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۸۸

عنوانکیمیا؛ دفتری در ادبیات و هنر و عرفان (13)

نویسندهبه کوشش سیداحمد بهشتی شیرازی

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ669ـ334ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۴۲

عنوانباغ اسرار خدا؛ شرح رباعیات مولانا جلال‌الدین محمد بلخی رومی

نویسندهسیداحمد بهشتی شیرازی

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ604ـ334ـ964ـ978

تعداد صفحات۸۷۵

عنوانحکایت خرگرد و مدرسه: در نسبت مدرسۀ غیاثیه و بستر ظهورش

نویسندهمهدی گلچین عارفی

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ522ـ334ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۴۴

عنواندیوان معین‌الدین فراهی هروی (ملا مسکین)

نویسندهمعین‌الدین فراهی هروی

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ590ـ334ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۲

عنواننقد صوفی: بررسی انتقادی تاریخ تصوف با تکیه بر اقوال صوفیان تا قرن هفتم هجری

نویسندهمحمدکاظم یوسف‌پور

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۳۹۵ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

شابک1ـ055ـ334ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۶۸

عنوانکیمیا: دفتری در ادبیات وهنر و عرفان (جلد 12)

نویسندهجمعی از نویسندگان به اهتمام سیداحمد بهشتی شیرازی

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ561ـ334ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۴۰

عنوانهنر در سرزمین‌های اسلامی

نویسندهآنته هاگه‌دورن

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ527ـ334ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۸