ناشر: روزنه

۳۸ نتیجه

عنوانرازهای بزرگ حافظ

نویسندهمصطفی بادکوبه‌ای هزاوه‌ای

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک9ـ525ـ234ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۵۲

عنوانریشه یابی 1500 جانام کهن

نویسندهمرتضی مؤمن‌زاده

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ537ـ234ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۲۲

عنوانصدسال تنهایی: خلاصۀ رمان و تحلیل آن

نویسندهگروهی از دانش‌آموختگان دانشگاه هاروارد

ناشرروزنه کار

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک9ـ74ـ7876ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۲

عنوانمعمار و معماری در تاریخ اجتماعی ایران

نویسندهغلامرضا جمال‌الدین

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک4ـ533ـ334ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۳۲

عنوانآفاق عرفان در سپهر ایران: گفتگوی حامد زارع با نصرالله پورجوادی

نویسندهبه کوشش حامد زارع

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک6ـ513ـ234ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۰۸

عنوانکلیله و دمنه

نویسندهانشای ابوالمعالی نصرالله منشی

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک2ـ496ـ234ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۴۲+۲۲

عنوانشرق شناسی معماری ایران

نویسندهغلامرضا جمال‌الدین

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک6ـ498ـ234ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۴۰

عنوانیک هزار مثل و اصطلاح عامیانۀ آشوریان ایران

نویسندهسرگیز ورطنیان

ناشرروزنه کار

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک2ـ64ـ7876ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۶

عنوانترنم و تبخاله: جستجویی در ذهن و زبان شیون فومنی همراه با گزینشی از پنج مجموعه‌شعر شیون

نویسندهعباس مهری آتیه

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ473ـ234ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۴۲

عنوانشرح جنون: تفسیر موضوعی دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی

نویسندهسیداحمد بهشتی شیرازی

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک1ـ451ـ234ـ622ـ978

تعداد صفحات۷۶۶

عنوانترکان ایران و ایران ترکان: ماوراءالنهر و خراسان از اسلام تا حملۀ مغول

نویسندهعباس جوادی

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ447ـ234ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۷۲

عنوانحجرۀ خورشید: شرحی بر مقالات شمس تبریزی

نویسندهسودابه کریمی با مقدمۀ دکتر محمدعلی موحد

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک8ـ449ـ234ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۶۰

عنوانترک های روی دیوار: هفت جستار در سینمای اصغر فرهادی

نویسندهکیوان میرمحمدی

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک1ـ381ـ234ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانبهارستان

نویسندهنورالدین عبدالرحمان جامی

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک0ـ375ـ234ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۳۶

عنوانهمسایه با سایه: نگاهی زیباشناسانه به اشعار امیرهوشنگ ابتهاج (هـ.الف سایه)

نویسندهعباس مهری آتیه

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک7ـ251ـ234ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۶۸

عنوانباغ و باغ سازی در عصر قاجار: تجدد و فرنگی‌مآبی در باغ‌های ایران

نویسندهغلامرضا جمال‌الدین

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک3ـ204ـ234ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۵۰

عنوانشیراز شعرِ شهر

نویسندهسیدمحمد بهشتی

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک6ـ399ـ234ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۴۲

عنوانتهران تب‌آلود؛ روایتی از مکان‌های فراموش‌شده جنبش مشروطه در تهران

نویسندهحمیدرضا حسینی

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک8ـ197ـ234ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۲