برچسب ها: بوطیقا

۱۹ نتیجه

عنوانکودکی، بوطیقا و تبعید؛ در گفتگوی صَقَر اَبوفَخَر با اَدونیس به همراه گفتگوی حسین عباسی با اَدونیس و برگردان مجموعۀ شعر «برگ‌های در باد»

نویسندهبه کوشش و ترجمه حسین عباسی

ناشریادآوران

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ71ـ5824ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانمسائل بوطیقای داستایفسکی

نویسندهمیخاییل باختین

ناشرحکمت کلمه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ00ـ8291ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۲۲

عنوانبوطیقای نو و هزارویک‌شب

نویسندهجواد اسحاقیان

ناشرافراز

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ422ـ243ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۶۰

عنوانبوطیقای نو و خوانش فمنیستی (در آثاری از غزاله علیزاده، شهرنوش پارسی‌پور، منیرو روانی‌پور، زویا پیرزاد، میترا داور)

نویسندهجواد اسحاقیان

ناشرنقد افکار

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک1ـ154ـ228ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۰۹

عنوانبوطیقای داستایفسکی (زیبایی‌شناسی آثار داستایفسکی)

نویسندهمیخائیل باختین

ناشرنوای مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک8ـ9ـ95760ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۴

عنوانبوطیقای بوف کور: روایت‌شناسی روان‌گسیختگی در تکنیک بوف کور

نویسندهمحمود نیکبخت

ناشرگمان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ23ـ7289ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۴

عنوانپرسش‌های بوطیقای داستایفسکی

نویسندهمیخائیل باختین

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ675ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۰۴

عنوانبوطیقای سه‌گانی و مسائل آن

نویسندهعلیرضا فولادی

ناشرگفتمان اندیشه معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ10ـ7979ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۱۵

عنوانادبیات و اقتصاد آزادی: نظم خودجوش فرهنگ

نویسندهپل ای. کانتور، استفن کاکس

ناشردنیای اقتصاد

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ99ـ7106ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۹۸

عنوانبوطیقای رمان

نویسندهونسان ژوو

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ618ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۵۵+۱۹

عنوانکِلک خیال‌انگیز: بوطیقای ادبیات وهمناک، کرامات و معجزات

نویسندهابوالفضل حری

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ376ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۹۶

عنواندربارۀ هنر شعر

نویسندهارسطو طالیس

ناشرحکمت

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6_33_8713_964_978

تعداد صفحات۲۱۹

عنوانبوطیقای ارسطو برای فیلمنامه نویسان

نویسندهمایکل تی‌یر نو

ناشرساقی

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6_86_5675_964_978

تعداد صفحات۱۶۰

عنواناز اشارت‌های دریا (بوطیقای روایت در مثنوی)

نویسندهحمیدرضا توکلی

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8_112_191_964_978

تعداد صفحات۷۰۷

عنواندرآمدی بر اسطوره‌شناسی: نظریه‌ها و کاربردها

نویسندهبهمن نامور مطلق

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک4_661_372_964_978

تعداد صفحات۶۷۶

عنواندنیای داستانی میلان کوندرا

نویسنده وتسلاو کواتیک

ناشرنگیما

تاریخ چاپ۱۳۸۵ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابکxـ 05_7905_964

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانبوطیقای قصه در غزلیات شمس

نویسندهعلی گراوند

ناشرمعین

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4_032_165_964_978

تعداد صفحات۳۹۸

عنوانبوطيقای فضا

نویسندهگاستن باشلار

ناشرروشنگران و مطالعات زنان

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک8_012_194_964_978

تعداد صفحات۲۸۸