ناشر: هامون نو

۴ نتیجه

عنوانبوطیقا و سیاست: مجموعه مقالات

نویسندهسیدرضا شاکری

ناشرهامون نو

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپدشتستان

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ64ـ6490ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانزن ایرانی در عصر افغانان و نادرشاه

نویسندهسیدقاسم یاحسینی

ناشرهامون نو

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ67ـ6490ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۷۵

عنوانبرساخت سوژه در وبلاگستان فارسی

نویسندهاسماعیل حسام‌مقدم

ناشرهامون نو

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپدشتستان

تیراژ۲۰۰

شابک7ـ33ـ6490ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۷۰

عنوان سدیدالسلطنه و مطالعات زنان خلیج فارس در عصر قاجار

نویسندهسیدقاسم یاحسینی

ناشرهامون نو

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپدشتستان

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ45ـ6490ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۷۰