عنوانپروین، صدای خوشبو در شعر اردو: زندگی و شعر پروین شاکر

نویسندهمحمد فلاح‌نیا

ناشرداستان

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8_28_7072_600_978

تعداد صفحات۶۴

عنوانشرح یکصد غزل اول از دیوان شمس تبریزی

نویسندهفائزه پایریز زنجانی

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰۰

شابک6_985_506_964_978

تعداد صفحات۳۴۰

عنواندیر مغان: گزارش بیست غزل حافظ بر پایۀ زیباشناسی و باورشناسی

نویسندهمیرجلال‌الدین کزازی

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۸۹(چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8_06_5958_964_978

تعداد صفحات۳۷۲

عنوانبررسی آثار پینتر

نویسنده مارتین اسلین

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک6_670_119_600_978

تعداد صفحات۲۲۹

عنوانبرخورد دو اندیشه یا شرح روان داستان رستم و اسفندیار در شاهنامۀ فردوسی

نویسنده فرج‌الله موسوی

ناشرطراوت

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_17_2850_964_978

تعداد صفحات۱۷۶

عنوانواژه‌نامۀ فلسفی و کلامی آثار منثور ناصرخسرو

نویسندهفاطمه حیدری

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک0_455_401_964_978

تعداد صفحات۳۰۴

عنواناز من نپرس چرا دوستت دارم: عاشقانه‌های نزار قبانی

نویسندهنزار قبانی

ناشرسرزمین اهورایی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2_00_6792_600_978

تعداد صفحات۷۲

عنوانبر آستان جانان: گزیدۀ صدویک غزل حافظ با مقدمه و شرح غزل‌ها

نویسنده نصرالله امامی

ناشررِسش

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک1_70_8049_964_978

تعداد صفحات۳۰۰

عنواناصطلاحات صوفیان: متن کامل رسالۀ مرآت العشاق

نویسندهناشناخته

ناشرشرکت انتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک7_959_445_964_978

تعداد صفحات۵۰۵+۲۹

عنواناین کوزه‌گر دهر (گزیدۀ رباعی از آغاز تا امروز)

نویسندهمرتضی کاخی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک6_584_372_964_978

تعداد صفحات۳۵۲

عنواناین است نیچه: تفسیری بر آثار نیچه

نویسندهگونتر شولته

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4_440_380_964_978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانآشنایی با زبان‌شناسی (کلیات واج‌شناسی)

نویسندهاحمد سمیعی (گیلانی)

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک5_622_372_964_978

تعداد صفحات۱۹۴

عنواناسرار عشق و مستی: تأملی بر سبک و ساختار غزل حافظ با تکیه بر بافت، لحن و خوشه‌های تداعی‌گر

نویسندهفرهاد طهماسبی

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک7_176_224_964_978

تعداد صفحات۵۳۲+۱۸

عنواناز اشارت‌های دریا (بوطیقای روایت در مثنوی)

نویسندهحمیدرضا توکلی

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8_112_191_964_978

تعداد صفحات۷۰۷

عنواناصول شکسته‌نویسی: راهنمای شکستن واژه‌ها در گفت‌وگوهای داستان

نویسندهعلی صلح‌جو

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک3_185_213_964_978

تعداد صفحات۶۴+۸

عنوانادیب‌الممالک فراهانی

نویسنده سیدعلی موسوی گرمارودی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک6_064_222_600_978

تعداد صفحات۱۶۸

عنوانارزش‌های ادبی تاریخ بیهقی

نویسندهمحمدحسن صنعتی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0_1549_00_964_978

تعداد صفحات۲۰۵