برچسب ها: داستان‌نویسی

۴۸ نتیجه

عنوانآموزش داستان‌نویسی سطح یک

نویسندهپای کوربت

ناشرویژه نشر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6ـ77ـ7440ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۴۴

عنوانچگونه می‌نویسم: 100 روش از 100 نویسندۀ معاصر

نویسندهگردآوری و ترجمه از کاظم رهبر

ناشرکتاب خورشید

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ01ـ7131ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۲

عنوانتحلیل کالبد نثر

نویسندهاحمد ابومحبوب

ناشرمیترا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ34ـ8417ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۴۴

عنوانروایت‌پژوهی در زمانی: سنجش روش‌های قصه‌گویی و داستان‌نویسی فارسی

نویسندهحسین صافی پیرلوجه

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ805ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۴

عنوانانکار حضور دیگری: مقالات ادبی

نویسندهسیاوش جمادی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۹۹۰

شابک3ـ141ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۴

عنوانزاویۀ دید در داستان

نویسندهجمال میرصادقی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک9ـ583ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۹۰

عنوانآشنایی با رمز و رازهای نویسندگی

نویسندهاستیون می

ناشرمعین

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5_077_165_964_978

تعداد صفحات۳۸۴

عنوانشیوه‌های داستان‌نویسی: داستان بلند

نویسندهسعید فضائلی

ناشرمؤسسه ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک7092_670_964_978

تعداد صفحات۱۲۸

عنوانشیوه‌های داستان‌نویسی: داستان کوتاه

نویسندهسعید فضائلی

ناشرمؤسسه ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک108_6707_964_978

تعداد صفحات۱۴۴

عنوانشیوه‌های داستان‌نویسی: انواع رمان

نویسنده سعید فضائلی

ناشرموسسه ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک978964707115

تعداد صفحات۱۲۸

عنوانزیروبم داستان، تجربه‌های نویسندگان ایران و جهان (سه جلد)

نویسندهحسین حداد

ناشرعصر داستان

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3_10_6970_600_978

تعداد صفحات۱۲۶۸

عنوانگفت‌و‌گو‌نویسی

نویسندهگلوریا کمپتون

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰۰

شابک8_470_175_600_978