ناشر: کتاب خورشید

۵ نتیجه

عنوانچگونه می نویسم: 7 روش از 7 سفرنامه‌نویس معاصر

نویسندهبه کوشش کاظم رهبر

ناشرکتاب خورشید

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ33ـ7131ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۶

عنوانچگونه می‌نویسیم؛ دوازده روش از دوازده زندگی‌نامه‌نویس معاصر

نویسندهبه کوشش کاظم رهبر

ناشرکتاب خورشید

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ29ـ7131ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۰

عنوانچگونه می‌نویسم: 100 روش از 100 نویسندۀ معاصر

نویسندهگردآوری و ترجمه از کاظم رهبر

ناشرکتاب خورشید

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ01ـ7131ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۲

عنوانتپه‌های سبز آفریقا

نویسندهارنست همینگوی

ناشرکتاب خورشید

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۶۰۰

شابک7_88_7081_964_978

عنوانزندگی و شعر صد شاعر: از رودکی تا امروز

نویسندهخسرو شافعی

ناشرکتاب خورشید

تاریخ چاپ۱۳۹۱ چاپ سوم

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_05_7081_964_978