ناشر: کتاب خورشید

۴ نتیجه

عنوانچگونه می‌نویسیم؛ دوازده روش از دوازده زندگی‌نامه‌نویس معاصر

نویسندهبه کوشش کاظم رهبر

ناشرکتاب خورشید

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ29ـ7131ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۰

عنوانچگونه می‌نویسم: 100 روش از 100 نویسندۀ معاصر

نویسندهگردآوری و ترجمه از کاظم رهبر

ناشرکتاب خورشید

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ01ـ7131ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۲

عنوانتپه‌های سبز آفریقا

نویسندهارنست همینگوی

ناشرکتاب خورشید

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۶۰۰

شابک7_88_7081_964_978

عنوانزندگی و شعر صد شاعر: از رودکی تا امروز

نویسندهخسرو شافعی

ناشرکتاب خورشید

تاریخ چاپ۱۳۹۱ چاپ سوم

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_05_7081_964_978