برچسب ها: فن نگارش

۲۴ نتیجه

عنوانچگونه سفرنویس شویم

نویسندهدان جورج، جانین ابرلی

ناشرایران شناسی

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ19ـ8351ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۲

عنوانشهر شیرین انشا؛ نوآوری در کلاس نگارش

نویسندهسیدرضا باقریان موحد

ناشرکتاب طه

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ81ـ5334ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۵۲

عنوانداستان‌نویسی مقدماتی (جلد اول از درس‌گفتارهای داستان‌نویسی)

نویسندهحسین ورجانی

ناشررازگو

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ24ـ7739ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۲

عنوانداستان‌نویسی؛ نگارش و نقد

نویسندهآماندا بولتر

ناشرهنوز

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ78ـ6047ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۴

عنوانچگونه برای مجله‌ها داستان کوتاه بنویسیم که چاپ شود؟

نویسندهسوفی کینگ

ناشرآن سو

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ8ـ98321ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۲

عنوانمقاله‌نویسی؛ از بحث‌های نظری تا رویه‌های عملی

نویسندهخلیل میرزایی

ناشراندیشه احسان

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ09ـ6026ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۶۶

عنوانفیلمنامه‌نویسی در قرن 21؛ راهنمای جامع فیلمنامه‌نویسی برای فیلم‌های فردا

نویسندهلیندا آرنسون

ناشربنیاد سینمایی فارابی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ51ـ2739ـ964ـ978

تعداد صفحات۷۴۳

عنواندیالوگ؛ هنر کنش کلامی بر صفحه، صحنه و پرده

نویسندهرابرت مک‌کی

ناشرافراز

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ308ـ326ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۳۸

عنوانپژوهش چگونه باید سامان یابد؟

نویسندهدانالد گیلیس

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک7ـ122ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانلوازم نویسندگی

نویسندهنادر ابراهیمی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ092ـ174ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۷

عنوانمقدمه‌‌ای بر مراحل خلق و تولید ادبیات کودکان 2

نویسندهنادر ابراهیمی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ073ـ174ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۸

عنوانمقدمه‌ای بر فارسی‌نویسی برای کودکان

نویسندهنادر ابراهیمی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ083ـ174ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنواناز نوشتن: درس‌های استیون کینگ از نویسندگی

نویسندهاستیون کینگ

ناشرمیلکان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ71ـ7443ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۴

عنواننویسنده شدن

نویسندهدروتیا برند

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک3ـ193ـ253ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴۴

عنوانمثل فیلسوف نوشتن: آموزش نگارش مقالۀ فلسفی

نویسندهاِی. پی. مارتینیک

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۵ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ702ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۱+۳۰۵

عنوانراهنمای نگارش و ویرایش به همراه آموزش مکاتبات اداری و اصطلاحات آن

نویسندهغلامرضا رسولی‌زاده، محمد حاجی‌رحیمی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ239ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۱

عنواننوشتن تا مغز استخوان

نویسندهناتالی گلدبرگ

ناشرویستار

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8ـ80ـ5507ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۶۴

عنوانآیین نگارش تاریخ

نویسندهرشید یاسمی

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4_279_331_964_978

تعداد صفحات۱۸۴