ناشر: رازگو

۴ نتیجه

عنوانداستان‌نویسی مقدماتی (جلد اول از درس‌گفتارهای داستان‌نویسی)

نویسندهحسین ورجانی

ناشررازگو

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ24ـ7739ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۲

عنوانجهان شایگان؛ پنج دیدار و گفتگو با داریوش شایگان

نویسندهمحمدرضا ارشاد

ناشررازگو

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ20ـ7739ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۸

عنوانسردی و سبعیت: تک‌نگاری در باب مازوخ

نویسندهژیل دلوز

ناشررازگو

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ5ـ93517ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۸

عنوانتاریخ، فرهنگ و ادبیات (مجموعۀ بیست گفت‌وگو)

نویسندهعلی دهباشی

ناشررازگو

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ2ـ91397ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۰