۶۸۵
۲۷۶
مقاله‌نویسی؛ از بحث‌های نظری تا رویه‌های عملی

مقاله‌نویسی؛ از بحث‌های نظری تا رویه‌های عملی

پدیدآور: خلیل میرزایی ناشر: اندیشه احسانتاریخ چاپ: ۱۳۹۷مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۵۰۰شابک: 3ـ09ـ6026ـ622ـ978 تعداد صفحات: ۴۶۶

خلاصه

این کتاب، یک کتاب عمل‌گرا، اما با بنیان‌های نظری متناسبی است که تا حدود زیادی مورد قبول بسیاری از نشریه‌های علمی و پژوهشی جهان است و در آن تلاش می‌شود نه تنها قالب‌های مورد قبول مقاله‌نویسی مطرح گردند، بلکه نمونه‌هایی اعم از فارسی و انگلیسی که در نشریه‌های معتبر داخلی یا ISI چاپ شده‌اند مطرح شوند تا بتوان با ارائه الگوهای مورد قبول به گسترش توان مقاله‌نویسی صحیح و در نتیجه گسترش علم کمک نماید.

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.

 

این کتاب، یک کتاب عمل‌گرا، اما با بنیان‌های نظری متناسبی است که تا حدود زیادی مورد قبول بسیاری از نشریه‌های علمی و پژوهشی جهان است و در آن تلاش می‌شود نه تنها قالب‌های مورد قبول مقاله‌نویسی مطرح گردند، بلکه نمونه‌هایی اعم از فارسی و انگلیسی که در نشریه‌های معتبر داخلی یا ISI چاپ شده‌اند مطرح شوند تا بتوان با ارائه الگوهای مورد قبول به گسترش توان مقاله‌نویسی صحیح و در نتیجه گسترش علم کمک نماید.

مولف زمانی تصمیم به نگارش این کتاب گرفته است که به تجربه و حتا از طریق بحث‌ها و گفتگو‌ها با همکاران دانشگاهی خود دریافته است که مشکل مقاله‌نویسی نه تنها نزد دانشجویان، بلکه نزد پژوهشگران و متخصصان از جمله مدرسان دانشگاهی نیز مشهود است و این مشکل صرفاً یک مسألۀ سلیقه‌ای و یا اختلاف نظرهای مربوط به شیوه‌های گوناگونی نیست که در نشریه‌های گوناگون اعمال می‌شود، بلکه یک مشکل ساختاری است که لازم است با تدبیر خاصی از جمله آموزش شیوۀ مقاله‌نویسی رفع شود. بنابراین تلاش شده است این کتاب بیشتر یک کتاب آموزشی عمل‌گرا باشد تا یک کتاب نظری اطلاع بخش. به همین دلیل است که در این اثر هم به ساختار انواع مقاله و هم به ساختار هر بخش از مقاله توجه شده است و نه تنها به صورت واقع‌گرایانه مضمون مورد قبول برای هر بخش توضیح داده شده است، بلکه نوع اطلاعاتی که می‌بایست در آن بخش گنجانده شود و نحوۀ طرح آنها نیز همراه با ذکر نمونه‌هایی ارائه گردیده است. به خاطر اینکه این کتاب سعی می‌کند نحوۀ مقاله‌نویسی را به صورت عملی مطرح نماید، ولی بنیان‌های نظری را نیز مدنظر قرار می‌دهد نام «مقاله‌نویسی: از بحث‌های نظری تا رویه‌های عملی» را به خود گرفته است.

این کتاب از پانزده فصل تشکیل شده است. فصل اول کتاب به اصول کلی مقاله‌نویسی از جمله تعریف مقاله و مقدماتی که لازم است برای نگارش یک مقاله طی شود می‌پردازد. در فصل دوم تلاش می‌شود انواع مقاله‌ها و ساختار کلی آنها و ترتیب قرار گرفتن بخش‌های مختلف در قالب نمودارهایی مطرح شوند. فصل‌های سوم تا چهاردهم به بخش‌های اصلی‌ای تعلق دارند که می‌توانند در هر مقاله‌ای منظور گردند. فصل سوم به عنوان مقاله اختصاص دارد و در آن تلاش می‌شود عنوان، ویژگی‌ها، انواع و نحوۀ نگارش آن همراه با نمونه‌هایی توضیح داده شوند. فصل چهارم چکیده را مدنظر قرار می‌دهد و در آن انواع چکیده، ویژگی‌های آنها و نحوۀ نگارش آنها به صورت خرد شده در قالب‌های مشخصی طرح می‌گردند. فصل پنجم دربارۀ مقدمه ‌نویسی، پیش زمینه‌های آن و ساختار آن بحث می‌کند. در فصل ششم به بیان مسأله پرداخته می‌شود و با توجه به ضعف‌های موجود در این زمینه، تلاش شده تا حد امکان نحوۀ تهیه و نگارش این بخش هم در پژوهش و هم در مقاله‌نویسی به تفصیل توضیح داده شود. فصل هفتم به بخش مهمی از مقاله‌ها بویژه مقاله‌های اجتماعی و انتقادی یعنی حکم می‌پردازد و ویژگی‌ها و ساختار یک حکم خوب و مناسب را همراه با چندین نمونه ذکر می‌کند؛ لازم به توضیح است که هر چند این بخش بسیار مهم است، اما معمولاً یا نادیده گرفته می‌شود و یا اینکه در پاره‌ای از موارد از ساختار مناسبی برخوردار نیست. فصل هشتم به مبانی و چهارچوب نظری و فصل نهم به هدف‌ها، فرضیه‌ها و تعریف متغیرها یا مفهوم‌ها اختصاص دارند؛ هر چند این دو فصل می‌توانستند در قالب یک فصل ذکر شوند، اما به دلیل اهمیت و لزوم پرداختن مفصل به هر کدام، در قالب‌های جداگانه‌ای طراحی شده‌اند. فصل دهم به روش‌شناسی بویژه نوع اطلاعات موجود در این بخش و شیوه‌ها یا روش‌های ارائۀ آنها می‌پردازد و سعی می‌کند قالب‌های گوناگون موجود و مورد نظر برای انواع نشریه‌ها را با ذکر نمونه‌هایی بازگو نماید. فصل یازدهم به یافته‌ها و نتایج می‌پردازد و در آن بویژه معنی داری آماری و تفسیر مبتنی بر آن مدنظر قرار می‌گیرد؛ البته این بدین معنی نیست که در این فصل فقط به یافته‌ها یا نتابج آماری توجه می‌شود، بلکه بدین معنی است که تفسیر صورت گرفته‌ای که در اینجا مطرح می‌گردد در قالب معنی داری واقعی نیست؛ در این فصل ساختار یافته‌ها و نتایج و نحوۀ ارائۀ ۀنها در مقاله‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد. پرداختن به معنی‌داری واقعی در قالب فصل دوازدهم و تحت عنوان بحث و نتیجه‌گیری صورت می‌گیرد و در همین فصل علاوه بر ذکر نحوۀ تنظیم و نگارش بحث و نتیجه‌گیری، به نحوۀ ارائۀ راهکارها و راهبردها و محدودیت‌ها نیز پرداخته می‌شود. در فصل سیزدهم نحوۀ مستندسازی در اغلب مجله‌ها ـ ای پی ای، ام ال ای، شیکاگو، هاروارد، ونکوور ـ به تفصیل توضیح داده می‌شوند.

فصل چهاردهم به اصول نگارش و جزئیات صوری می‌پردازد و رعایت اصول نگارشی‌ای را گوشزد می‌کند که در راستای تنظیم مقاله‌ها می‌بایست مدنظر قرار گیرد. فصل آخر به نحوۀ شناسایی و ارزیابی نشریه‌ها و روند و نحوۀ ارسال و داوری مقاله‌ها می‌پردازد و در این راستا، سعی می‌کند با ارائۀ راهنما‌ها و تصویرهای هدایت‌گرانه به مقاله‌نویسان گرامی کمک نماید.

فهرست مطالب کتاب:

پیشگفتار مؤلف

فصل اول: اصول کلی مقاله‌نویسی

فصل دوم: انواع مقاله و اجزای اصلی آنها (ساختار)

فصل سوم: عنوان مقاله

فصل چهارم: چکیده

فصل پنجم: مقدمۀ مقاله

فصل ششم: بیان مسأله

فصل هفتم: حکم

فصل هشتم: مبانی نظری و چهارچوب نظری

فصل نهم: هدف‌ها، فرضیه‌ها و تعریف متغیرها یا مفهوم‌ها

فصل دهم: روش‌شناسی

فصل یازدهم: نتایج یا یافته‌ها

فصل دوزادهم: بحث و نتیجه‌گیری

فصل سیزدهم: منابع

فصل چهاردهم: اصول نگارش و جزئیات صوری

فصل پانزدهم: نحوۀ شناسایی و ارزیابی نشریه‌ها و روند ارسال و داوری مقاله‌ها

منابع

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سفرنامۀ فیروزمیرزا فرمانفرما (روزنامۀ سفر جیرفت)

سفرنامۀ فیروزمیرزا فرمانفرما (روزنامۀ سفر جیرفت)

فیروزمیرزا فرمانفرما

سفرنامه فیروزمیرزا فرمانفرما دربردارنده گزارشی از اوضاع اجتماعی، فرهنگی و نظام سیاسی دوران فرمانفرما

منابع مشابه بیشتر ...

نگارش و ویرایش متون سیاسی

نگارش و ویرایش متون سیاسی

ابراهیم زرگر

نگارش و ویرایش متون سیاسی، یک درس میان‌رشته‌ای است و در مناطق مرزی علوم سیاسی و ادبیات فارسی قرار دا

تحول در آداب کتابت و ترسل

تحول در آداب کتابت و ترسل

عمادالدین شیخ‌الحکمایی، محیا شعیبی عمرانی

تفاوت این کتاب با آثاری از این قبیل در آن است که محدود به بررسی آداب ترسل در یک دورۀ خاص یا یک اثر خ