برچسب ها: سینما

۵۰ نتیجه

عنوانعباس کیارستمی و فیلم ـ فلسفه

نویسندهمتیو ابوت

ناشرلگا

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ2ـ97860ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانجامعه‌شناسی سینمایی؛ زندگی اجتماعی در گذار فیلم

نویسندهجین ان ساترلند، کاترین فلتی

ناشردریای تنهایی و بهمن برنا

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران و کرج

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ2ـ96837ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنواندین در سینمای شرق و غرب؛ مکاتب شرقی (هندو، بودا، لامائیسم، تائو، کنفسیوس و شینتو)، مکاتب غربی (مسیحیت، یهودیت و فرقه‌های وابسته)

نویسندهمحمدحسین فرج‌نژاد، محمدسعید قشقایی، محمدجواد عرب‌سالاری

ناشراداره کل پژوهش های اسلامی رسانه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپقم

تیراژ۱۵۰۰

شابک4ـ391ـ514ـ964ـ978

تعداد صفحات۷۴۸

عنواندوماهنامۀ تخصصی هنر شیوه، آذر و دی 1396، شمارۀ 5

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری سیدعماد حسینی

ناشر-

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک-

تعداد صفحات۲۳۰

عنوانسینه‌فیلیا و تاریخ یا وزیدن باد بین درخت‌ها

نویسندهکریستین کیثلی

ناشربیدگل

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک6ـ61ـ780ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۵۵

عنوانسینمای متعهد

نویسندهجمعی از نویسندگان به ویراستاری برت کاردوللو

ناشردیبایه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ313ـ212ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۷۲

عنوانعباس کیارستمی

نویسندهجاناتان رزنبام، مهرناز سعیدوفا

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ852ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۴

عنوانبلا تار، زمان بعد

نویسندهژاک رانسیر

ناشرنقد فرهنگ

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ05ـ8405ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۸

عنوانروشنایی‌های شهر؛ چاپلین به روایت چاپلین

نویسندهچارلی چاپلین

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ265ـ436ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴+۵۰۰

عنوانسینما: کنش اجتماعی

نویسندهگریم ترنر

ناشردنیای اقتصاد

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6ـ01ـ8591ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۶

عنواندوماهنامه فرهنگی، هنری روزنه فرهنگی، سال اول، شماره سوم و چهارم، دی‌ماه 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی داریوش معمار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۲۳۲

عنوانشب بی‌پایان، روان‌کاوی و سینما: دو تاریخ موازی

نویسندهجمعی از نویسندگان به ویراستاری جانت برگستروم

ناشرشوند

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک0ـ8ـ95761ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۰

عنوانسینمای دیوید لینچ: تحلیلی بر پایۀ اندیشه‌های فروید، لاکان و هگل

نویسندهتاد مک‌گوان

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ241ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۷

عنواننیستان و سینما: تصویرگرایی سینمایی در مثنوی مولوی

نویسندهفریده صدائی

ناشرشرکت سهامی انتشار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک3ـ381ـ325ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۱۴

عنوانواقعیت‌نمایی و بداهت؛ تأویل‌های ژان لوک نانسی از سینمای کیارستمی

نویسندهمنوچهر دین‌پرست

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۶۰۰

شابک8ـ213ـ253ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۴

عنوانرؤیای صادقه: سیری در مستندات سال‌های آغازین سینما در ایران (دو جلد)

نویسندهبهزاد رحیمیان

ناشرمؤسسه چاپ و نشر نظر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۴۰۰

شابک6ـ208ـ152ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۳۰+۴۹۰

عنوانماهنامۀ علوم انسانی، هنر و ادبیات «هویت»، شمارۀ پنجم، شهریور ماه 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری جلال شمع‌سوزان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۲۳۲

عنوانتروما: نگاهی نقادانه به تحولات فرهنگی ـ سیاسی 1388 ـ 1394 از منظر سینمای اصغر فرهادی

نویسندهسیدمجید حسینی، زانیار ابراهیمی

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ079ـ405ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۶