برچسب ها: شاعران

۵۰۹ نتیجه

عنواناز هر خرمن خوشه‌ای: یادداشت‌ها و مطالبی نادر در زمینه‌های فرهنگی، ادبی، سیاسی، تاریخی و اجتماعی

نویسندهمحمدعلی حقیقت سمنانی  

ناشرامید رهاوی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ9ـ96393ـ622ـ978

تعداد صفحات۷۳۲

عنوانناصرخسرو قبادیانی (از مجموعۀ «از ایران چه می‌دانم؟؛ 165»)

نویسندهمینا صفا

ناشردفتر پژوهش های فرهنگی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک4ـ604ـ379ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۸

عنوانگشت و گذاری در هوای مه‌آلود: گفتگوهایی دربارۀ شعر

نویسندهکاظم سادات‌اشکوری

ناشربامداد نو

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک1ـ38ـ6637ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۳۲

عنوانسفر در حباب: گزیدۀ اشعار فارسی شکری هنری

نویسندهانتخاب، تدوین و تصحیح: امیرحسین مدرس

ناشرنیستان هنر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۸۰۰

شابک4ـ48ـ8044ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۰

عنواندیوان عایشه درّانی

نویسندهعایشه درّانی

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ75ـ6580ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۶

عنواننیچه و حافظ شیرازی

نویسندهحامد فولادوند

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک0ـ383ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۰

عنوانویتمن ایرانی: فراتر از پذیرش ادبی

نویسندهبهنام فومشی

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپاصفهان

تیراژ۳۰۰

شابک9ـ30ـ5748ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۳۸

عنوانراز ماندگاری ایران

نویسندهحسن انوری

ناشرلنا

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک9ـ5ـ93257ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۰

عنوانتاریخ روایی شاعران؛ دفتر دوم: شهریار

نویسندهحسن مفاخری

ناشرفصل پنجم

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ942ـ304ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۴

عنوانجهانگیرنامه: شرح منظوم زندگانی و جنگ‌های پطر کبیر

نویسندهکنیاز یوسف

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۲۰۰

شابک7ـ202ـ304ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۶۲

عنواناز شعر چریکی تا عرفان حلاج: نقد و بررسی کرونولوژیکی اشعار دکتر شفیعی کدکنی (سه جلد)

نویسندهحسن گل‌محمدی

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک2ـ363ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۷۶

عنواندیوان اولو عارف چلبی

نویسندهاولو عارف چلبی

ناشردوستان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک1ـ1ـ92878ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۱۲

عنوانمکالمه با سورنا: مجموعه گفتگوهای منوچهر آتشی

نویسندهبه کوشش محسن میرکلایی، شهره رحیمی‌پور انارکی

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپاصفهان

تیراژ۳۰۰

شابک6ـ57ـ5748ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۴

عنواندیوان قبولی هروی

نویسندهقبولی هروی

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8ـ32ـ6053ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۳۰

عنوانراز ماندگاری شاهنامه

نویسندهنوشته و گردآوری: ایوب گبانچی

ناشرسبزان

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک9ـ631ـ117ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۴

عنواننظامی گنجه‌ای

نویسندهجلال خالقی مطلق

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6ـ66ـ7706ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۶۰

عنوانمقیم دل: حکایت‌هایی از زندگانی مولانا برای انسان زمانه ما برگرفته از «مناقب العارفین» شمس‌الدین افلاکی (ویراست جدید)

نویسندهغلامرضا خاکی

ناشرهمرخ نگاشت

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ5ـ93772ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۹۳

عنوان قطرۀ دریای همت: گزیده‌ای کلیات طالب‌علی لکهنویی متخلص به «عیشی»

نویسندهطالب‌علی لکهنویی

ناشرنیستان هنر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۸۰۰

شابک2ـ00ـ8044ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۰۸