ناشر: دوستان

۱۰ نتیجه

عنواندیوان اولو عارف چلبی

نویسندهاولو عارف چلبی

ناشردوستان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک1ـ1ـ92878ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۱۲

عنوانتختی، یک زندگی

نویسندهفرید مرادی

ناشردوستان

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک6ـ8ـ97235ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۶۲

عنوانحافظ معلم بزرگ زندگی

نویسندهناصر مهدوی

ناشردوستان

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ9ـ97235ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۳۰

عنواندر جستجوی انسان ناب: نگاهی تطبیقی به متافیزیک و روش گروتفسکی و کریشنا مورتی

نویسندهمسعود دلخواه

ناشردوستان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ4ـ97235ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۱۰

عنوانمولانا و حکایت رنج انسان

نویسندهناصر مهدوی

ناشردوستان

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک0ـ972350ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۰۰

عنوانمناقب العارفین

نویسندهشمس‌الدین احمد افلاکی عارفی

ناشردوستان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2ـ91ـ6207ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۰۵۵

عنوانعطش باقی؛ خودزندگی‌نامۀ فکری

نویسندهکارل ریموند پوپر

ناشردوستان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ82ـ6207ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۲۸

عنوانزندگی در سایه اساطیر

نویسندهجوزف کمبل

ناشردوستان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ81ـ6207ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۱۲

عنوانسرای سکوت: پیام‌های عارفانه از تذکرةالاولیای عطار

نویسندهایرج شهبازی

ناشردوستان

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک2_62_6207_964_978

تعداد صفحات۴۲۴

عنوانفرهنگ شعر نو فارسی (از افسانه تا همیشه)، دو جلد

نویسندههیوا مسیح

ناشردوستان

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1_56_6207_964_978