ناشر: دوستان

۶ نتیجه

عنوانمولانا و حکایت رنج انسان

نویسندهناصر مهدوی

ناشردوستان

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک0ـ972350ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۰۰

عنوانمناقب العارفین

نویسندهشمس‌الدین احمد افلاکی عارفی

ناشردوستان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2ـ91ـ6207ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۰۵۵

عنوانعطش باقی؛ خودزندگی‌نامۀ فکری

نویسندهکارل ریموند پوپر

ناشردوستان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ82ـ6207ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۲۸

عنوانزندگی در سایه اساطیر

نویسندهجوزف کمبل

ناشردوستان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ81ـ6207ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۱۲

عنوانسرای سکوت: پیام‌های عارفانه از تذکرةالاولیای عطار

نویسندهایرج شهبازی

ناشردوستان

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک2_62_6207_964_978

تعداد صفحات۴۲۴

عنوانفرهنگ شعر نو فارسی (از افسانه تا همیشه)، دو جلد

نویسندههیوا مسیح

ناشردوستان

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1_56_6207_964_978