نویسنده: کنیاز یوسف

۱ نتیجه

عنوانجهانگیرنامه: شرح منظوم زندگانی و جنگ‌های پطر کبیر

نویسندهکنیاز یوسف

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۲۰۰

شابک7ـ202ـ304ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۶۲