برچسب ها: ادبیات کودکان و نوجوانان

۵ نتیجه

عنوانسفینۀ طالبی یا کتاب احمد

نویسندهعبدالرحیم بن ابوطالب تبریزی

ناشرمدرسه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ1880ـ08ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۱۸

عنوانکتاب علی

نویسندهیحیی دولت‌آبادی

ناشرمدرسه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ1521ـ08ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۶۴

عنوانگلزار ادبی

نویسندهسیداشرف‌الدین حسینی

ناشرمدرسه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ1515ـ8ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۳۶

عنوانمقدمه‌ای بر مصورسازی کتاب‌های کودکان 3 ـ 4

نویسندهنادر ابراهیمی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ074ـ174ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۳

عنوانپیرنگ‌های بی‌نیرنگ؛ نقدنامه آثار نادر ابراهیمی

نویسندهفاطمه جنتی‌راد

ناشرکانون اندیشه جوان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک4ـ258ـ159ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۰