نویسنده: به کوشش و گزینش سیدعلی کاشفی خوانساری

۱ نتیجه

عنوانخواندنی‌های نوباوگان ایران: کتاب کودک و نوجوان در نوشته‌های عصر قاجار

نویسندهبه کوشش و گزینش سیدعلی کاشفی خوانساری

ناشرجهان کتاب

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک7ـ47ـ8967ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۶