برچسب ها: سینما

۴۵ نتیجه

عنواننقش زن در ادبیات سینمایی ایران (از آغاز تا سال 1384)

نویسندهژینوس نازک‌کار

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک5ـ437ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۷۰

عنواناز دور و نزدیک: 45 مقاله و گفتگو دربارۀ سینما، 1353 ـ 1390

نویسندهآیدین آغداشلو

ناشرکتاب آبان

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ44ـ7343ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۴

عنوانسال‌های آتش و برف؛ برگزیدۀ مقاله‌ها و گفت‌وگوها، 1371ـ 1378

نویسندهآیدین آغداشلو

ناشرکتاب آبان

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ38ـ7343ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۸

عنوانگفتگو با وودی آلن

نویسندهاریک لَکس

ناشرکتاب پنجره

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک2ـ73ـ7822ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۶۸

عنوانراهنمایی بر ادبیات و فیلم

نویسندهگروهی از نویسندگان زیرنظر رابرت استم، الساندرا رائنگو

ناشرمتن

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک4ـ141ـ232ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۸۸

عنوانارمنیان ایران

نویسندهآندرانیک هوویان

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۸۴(چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک2ـ007ـ363ـ964

تعداد صفحات۴۱۹+۸

عنواندیالکتیک نقد

نویسندهگروه نویسندگان به کوشش مسعود فراستی

ناشرساقی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک 2_09_6128_600_978

تعداد صفحات۳۹۲

عنوانکارنامۀ فرانچسکو رُزی

نویسندهمیشل سیمان

ناشرناهید

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4_13_5865_600_978

تعداد صفحات۳۲۸

عنوانفرهنگ و زندگی روزمره

نویسنده ناصر فکوهی

ناشرفرهنگ جاوید

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7_7_91585_600_978

تعداد صفحات۳۶۰