ناشر: نشانه

۶ نتیجه

عنواننقالی و نقاشی: نگاهی به هنرهای سنتی ایرانیان (شنیداری و دیداری)

نویسندهمحسن زارع

ناشرنشانه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک7ـ31ـ6674ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۴۹

عنوانرکن‌های معنایی و ساختاری داستان و جستارهای دیگر با شاهدهای داستانی

نویسندهجمال میرصادقی

ناشرنشانه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک9ـ40ـ6674ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۶

عنوانتاریخ جمهوری ارمنستان (دو جلد)

نویسندهریچارد هوانسیان

ناشرنشانه

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ45ـ7693ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۱۴+۷۸۰

عنوانکمدی کلاسیک

نویسندهآرش رادی

ناشرنشانه

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک9ـ08ـ6674ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۲۴

عنوانچهار مقاله پیرامون مباحث عرفانی

نویسندهمحمدجعفر معین‌فر (معین)

ناشرنشانه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ53ـ7693ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۸

عنوانجستارهایی در اسطوره

نویسندهعبدالرحمان مجاهدنقی

ناشرنشانه

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ15ـ7693ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۳