ناشر: ایجاز

۷ نتیجه

عنوانگفتگوهایی پیرامون اقتباس ادبی در سینمای ایران

نویسندهپرویز جاهد

ناشرایجاز

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ41ـ5808ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانساز و نوا در اشعار ملک الشعرای بهار

نویسندهغزل شریفی

ناشرایجاز

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک7ـ55ـ7679ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۲

عنوانمواد لازمش به مقدار کافی: درس‌نامه‌ای متفاوت برای داستان‌نویسی

نویسندهسیدمحمدحسین حسینی

ناشرایجاز

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ50ـ7679ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۵۰

عنوانماهیت ادبیات و واقع‌گرایی آن در جامعه

نویسندهاحمد خطیبی

ناشرایجاز

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ01ـ6741ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۴۴

عنوانتجربۀ خوانش

نویسندهمهناز رضایی

ناشرایجاز

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ00ـ7313ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۷۰

عنوانآقای انتقام؛ مجموعه مصاحبه‌های پارک چان‌ووک

نویسندهبه کوشش و ترجمۀ مهدی صائبی

ناشرایجاز

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ90ـ8964ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۴

عنوانزبان‌شناسی ترانه

نویسندهحسین قلی‌پور، روزبه آزادی

ناشرایجاز

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ7ـ97291ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۰