ناشر: روزآمد

۴ نتیجه

عنوانمفاهیم زیبایی‌شناسی در سینما

نویسندهسیروس ظهیرمالکی

ناشرروزآمد

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ07ـ6629ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۸

عنوانرودکی و اسماعیلیه

نویسندهحاکم قلندراف

ناشرروزآمد

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ92ـ6459ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۴

عنوانمدرنیزم در شعر ترک

نویسندهیالچین ارمغان

ناشرروزآمد

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ84ـ6459ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۶

عنوانزندگی و زمانه ملک‌خاتون (محبوب حافظ شیرازی) و برگزیده چند غزل عاشقانه

نویسندهاسدالله عمادی

ناشرروزآمد

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ75ـ6459ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۶