۴۱۳
۴۶
ارمغان شرق؛ ایران در آینه ادبیات آلمانی

ارمغان شرق؛ ایران در آینه ادبیات آلمانی

پدیدآور: حمیده بهجت ناشر: بهجتتاریخ چاپ: ۱۳۹۸مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۵۰۰شابک: 0ـ079ـ338ـ600ـ978 تعداد صفحات: ۲۳۷

خلاصه

این کتاب کوشیده است تا تأثیرپذیری ادب آلمانی را از زبان و ادب فارسی و فرهنگ ایرانی بررسی کند و در این راستا به شرح احوال و آثار بزرگان آلمانی‌زبان پرداخته شده است که هر یک به‌گونه‌‌ای از ادبیات فارسی و نیز فرهنگ و آیین‌های ایرانی الهام گرفته و مضامین آنها را به شیوه‌ای خاص در آثار خود ـ اعم از نظم یا نثر ـ ارائه داده‌اند.

معرفی کتاب

برای دیدن بخشی از صفحات کتاب، لینک فایل پی دی اف (pdf) را ببینید.​

 

آثار نویسندگان و شاعران بزرگی مانند حافظ، سعدی، مولانا، نظامی و فردوسی و نیز آثار تمامی متفکران و ادیبان برجستۀ جهان از جمله هومر، شکسپیر، گوته و شیلر در خود عنصر و پدیده‌ای ویژه دارند که موجب شده همیشگی و جاودانی گردند. یکی از رازهای جاودانه بودن آنها در این است که از انسان راستین سخن گفته‌اند و از عشقاو، از رنج‌ها و شادمانی‌هایش، از سرگشتگی‌ها و کامیابی‌هایش. انسانی که پیوسته در پی کشف هستی و شناخت خویش بوده است. این دسته از آثار و نیز نویسندگان آنها متعلق به ملت و سرزمین خاصی نیستند، بلکه از آن تمامی انسان‌ها و همۀ نسل‌های بشری هستند. آری ایشان به جامعۀ بشریت تعلق دارند و از این‌رو توانسته‌اند بر سایر انسان‌ها به‌ویژه بر ادیبان و نویسندگان دیگر کشورها تأثیرگذارند.

این کتاب کوشیده است تا تأثیرپذیری ادب آلمانی را از زبان و ادب فارسی و فرهنگ ایرانی بررسی کند و در این راستا به شرح احوال و آثار بزرگان آلمانی‌زبان پرداخته شده است که هر یک به‌گونه‌‌ای از ادبیات فارسی و نیز فرهنگ و آیین‌های ایرانی الهام گرفته و مضامین آنها را به شیوه‌ای خاص در آثار خود ـ اعم از نظم یا نثر ـ ارائه داده‌اند. این شاعران و اندیشمندان که در واقع منعکس‌کننده و معرف ادب، زبان و فرهنگ ایرانی به زبان آلمانی هستند، به سه گروه بخش می‌شوند:

1. گروه نخست جهانگردانی هستند که به ایران آمده و دیده‌ها، شنیده‌ها و تجربه‌های خویش از این کشور را به شکل سفرنامه به رشتۀ تحریر درآورده‌اند و از طریق انتشار آنها، فرهنگ و ادب ایرانی را در اروپا معرفی نمو‌ده‌اند؛ برای نمونه می‌توان از «آدام اولئاریوس» نام برد که با نوشتن سفرنامۀ مشروح خود، تصویری جامع از ایران و اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن به‌ویژه در زمان سلطنت صفویان ارائه داد.

2. گروه دوم مستشرقانی که زبان کشورهای شرقی اسلامی به‌ویژه زبان فارسی، عربی و ترکی را فرا گرفته و دربارۀ فرهنگ و آثار ادبی این کشورها تحقیق و تفحص نموده‌اند. برای نمونه می‌توان از افرادی مانند «فریدریش روکرت» و «یوسف فن هامر پورگشتال» نام برد که یا از طریق ترجمۀ کتاب‌های فارسی به زبان آلمانی یا با تدوین آثاری دربارۀ زبان و ادب فارسی به ترویج آن پرداخته و موجب شدند تا اروپاییان با ادب و فرهنگ ایران‌زمین آشنا شوند.

3. گروه سوم اشخاصی را شامل می‌شود که با مطالعۀ آثار جهانگردان و مستشرقان ـ اعم از تألیف یا ترجمه ـ ایران و ادب و فرهنگ آن را شناخته و تحت تأثیر آن، خود به خلق آثاری ارزشمند پرداختند. «یوهان ولفگانگ گوته» و «هاینریش هاینه» در این گروه جای دارند. برخی نیز تنها نماد و مضمونی را از ادب فارسی یا فرهنگ و تاریخ ایرانی وام گرفته و بر اساس آن قطعه شعری سروده‌اند؛ مانند «گت‌لیب کنراد پففل» که در شعر خود به نام «بهرام» داستان بهرام و مبارزۀ او برای دستیابی به سلطنت را به قلم کشیده است.

در بخش نخست این کتاب با مروری اجمالی، روند کلی تأثیرگذاری ادب و فرهنگ ایران بر ادبیات آلمانی بررسی شده است. از بخش دوم تا هشتم به معرفی جهانگردان، مستشرقان و ادیبانی پرداخته شده که از ادب فارسی و فرهنگ ایرانی بهره گرفته‌‌اند. ترتیب آوردن این اشخاص بر مبنای سال تولد ایشان است. در هر بخش، نخست شرح کوتاهی از زندگی و آثار آنها ذکر شده و سپس به چگونگی و ارتباط ایشان با ادب فارسی و فرهنگ ایرانی پرداخته شده، و در نهایت نمونه‌هایی برجسته از نوشته‌های ایشان که نشان‌دهندۀ تأثیرپذیری و نیز جهان‌بینی خاص آنهاست، آورده شده است. در بخش نهم و پایانی کتاب، به معرفی آثار پراکنده و به نسبت کوتاه پرداخته شده است. در این بخش نیز قبل از آوردن اثر، زندگی‌نامۀ نویسندۀ آن اثر به اختصار بیان شده است.

در این کتاب همواره سخن از تأثیرپذیری ادب و زبان آلمانی یا آلمانی‌زبان‌ها است. این بدان معنی است که ادبیات سه کشور آلمانی‌زبان یعنی آلمان، اتریش و سوئیس مورد بررسی قرار گرفته است. طولانی‌ترین بخش این کتاب به گوته، شاعر و اندیشمند آلمانی اختصاص یافته است. از آن‌رو که او تحت تأثیر دیوان حافظ و نیز دیگر آثار فارسی‌زبان، «دیوان شرقی ـ غربی» را که بزرگ‌ترین مجموعۀ شعری وی محسوب می‌گردد، سروده است و این کتاب بارزترین نمونۀ تأثیرپذیری از ادبیات فارسی به زبان آلمانی محسوب می‌شود.

فهرست مطالب کتاب:

پیش‌گفتار

مقدمه

بخش اول: روند تأثیرگذاری ادب و فرهنگ ایران بر ادبیات آلمانی

بخش دوم: آدام اولئاریوس

بخش سوم: پاول فلمینگ

بخش چهارم: یوهان ولفگانگ فن‌گوته

بخش پنجم: ژوزف هامر پورگشتال

بخش ششم: فریدریش روکرت

بخش هفتم: هاینریش هاینه

بخش هشتم: آنه ماری شیمل

بخش نهم: مضامین پراکنده

کتابنامه

متون و اشعار به زبان آلمانی

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

کلیات اوحدی مراغه‌ای؛ دیوان، منطق العشاق، جام جم

کلیات اوحدی مراغه‌ای؛ دیوان، منطق العشاق، جام جم

رکن‌الدین اوحدی مراغه‌ای

کلیات اشعار اوحدی مراغی، شاعر بزرگ قرن هفتم و هشتم هجری، پیش از این چندبار به طبع رسیده که علمی‌ترین

تذکره مقالات الشعراء

تذکره مقالات الشعراء

قیام‌الدین حیرت اکبرآبادی

تذکره مقالات الشعراء نوشتۀ قیام‌الدین حیرت اکبرآبادی متولد 1143 قمری است.

دیگر آثار نویسنده

روش پژوهش راهنمای نگارش مقاله، پایان‌نامه و رساله دکتری با نگاهی به نگارش تحقیق اثر یورگ نیدر هاوزر

روش پژوهش راهنمای نگارش مقاله، پایان‌نامه و رساله دکتری با نگاهی به نگارش تحقیق اثر یورگ نیدر هاوزر

حمیده بهجت

این کتب ویژه رشتۀ خاصی نیست، بلکه برای همۀ رشته‌های دانشگاهی درنظر گرفته شده است. این کتاب راهنمایی