۱۷۲۶
۰
روش پژوهش راهنمای نگارش مقاله، پایان‌نامه و رساله دکتری با نگاهی به نگارش تحقیق اثر یورگ نیدر هاوزر

روش پژوهش راهنمای نگارش مقاله، پایان‌نامه و رساله دکتری با نگاهی به نگارش تحقیق اثر یورگ نیدر هاوزر

پدیدآور: حمیده بهجت ناشر: بهجتتاریخ چاپ: ۱۳۹۲مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۰۰۰شابک: 9_97_2763_964_978تعداد صفحات: ۱۱۲

خلاصه

این کتب ویژه رشتۀ خاصی نیست، بلکه برای همۀ رشته‌های دانشگاهی درنظر گرفته شده است. این کتاب راهنمایی است برای نوشتن، تدوین و آماده‌سازی انواع کارهای پژوهشی اعم از تحقیق دورۀ کارشناسی، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، رساله‌های دکتری، مقاله‌های علمی و نیز کتاب‌های تخصصی.

معرفی کتاب

این کتب ویژه رشتۀ خاصی نیست، بلکه برای همۀ رشته‌های دانشگاهی درنظر گرفته شده است. این کتاب راهنمایی است برای نوشتن، تدوین و آماده‌سازی انواع کارهای پژوهشی اعم از تحقیق دورۀ کارشناسی، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، رساله‌های دکتری، مقاله‌های علمی و نیز کتاب‌های تخصصی.

این کتاب به پنج بخش تقسیم شده است:

بخش نخست دربردارندۀ 37 نکتۀ مهم است که به طور کلی در رابطه با یادگیری، مطالعه و تحقیق هستند. این نکات به ظاهر پیش پاافتاده، دربرگیرندۀ نکات مهم و دقیقی هستند و مسائلی را مطرح می‌کنند که دانش‌پژوهان همیشه با آنها دست به گریبان‌اند. راه‌کارهای پیشنهادی می‌توانند نقش کلیدی ایفا کرده و سبب بهره‌وری بهتر از زمان، نیرو و ذهن دانشجویان و پژوهشگران شده و در نتیجه کارآیی آنها را بالا ببرند. نویسنده از روی عمد ترتیب خاصی را در نگارش این نکات رعایت ننموده تا این امر سبب تنوع شده و دانشجویان را به خواندن هرچه بیشتر ترغیب کند.

بخش دوم می‌کوشد تا پدیدۀ تحقیق را به اختصار و به شیوه‌ای ملموس و قابل درک توضیح دهد.

 بخش سوم خواننده را گام به گام در مراحل پژوهش ـ تعیین موضوع، جستجوی منابع، تنظیم دست‌نویس، نحوۀ ارجاع، شیوۀ نقل قول، تنظیم کتابنامه و تدوین و نگارش نهایی ـ با آوردن مثال‌هایی روشن راهنمایی می‌کند.

بخش چهارم پایه‌ای است برای نگارش کتبی پژوهش و بخش پایانی به منظور راهنمایی برای ارائۀ شفاهی آن است.

پایه و بنیان کار در نگارش این اثر، بر اساس کتاب «روش تحقیق» نوشتۀ یورگ نیدرهاوزر است. بدین ترتیب که تقسیم‌بندی نهایی، روند کار و گاهی درون‌مایۀ برخی مطالب برگرفته از آن است.

فهرست مطالب این کتاب بدین ترتیب است:

پیش‌گفتار

مقدمه

بخش اول: 38 نکتۀ مهم

بخش دوم: پژوهش در نگاهی کوتاه

بخش سوم: پژوهش گام به گام از آغاز تا پایان:

ـ هیچ تحصیلی بدون تحقیق میسر نیست

ـ لازمۀ تدوین یک کار تحقیقی چیست؟

ـ جستجو برای منابع و مطالب

ـ از رنج نوشتن تا عطر نوشتار

ـ عناصر و ساختار درون‌متنی تحقیق

ـ نقل قول‌ها و تعلیقات

ـ ارجاع به کتب و منابع

بخش چهارم: نمودار خورشیدی

بخش پنجم: آمادگی برای سخنرانی و جلسه دفاع

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

مجلۀ فرهنگی هنری بخارا، سال بیست‌ویکم، شمارۀ 123، فروردین و اردیبهشت 1397

مجلۀ فرهنگی هنری بخارا، سال بیست‌ویکم، شمارۀ 123، فروردین و اردیبهشت 1397

جمعی از نویسندگان به سردبیری علی دهباشی

بخارای نوروزی (شمارۀ ۱۲۳) با سرودۀ منتشرنشده‌ای از استاد شفیعی کدکنی و بخش ویژه استاد حسین گل‌گلاب ک

جستارهایی دربارۀ عقلانیت

جستارهایی دربارۀ عقلانیت

جورجیو تونلی و دیگران به گزینش و ویرایش سیداحمد موسوی خوئینی

بحث اصلی مقالات این کتاب دربارۀ معضلات عقلانیت مدرن و سپس نقد عقلانیت پست‌مدرن است.

دیگر آثار نویسنده

ارمغان شرق؛ ایران در آینه ادبیات آلمانی

ارمغان شرق؛ ایران در آینه ادبیات آلمانی

حمیده بهجت

این کتاب کوشیده است تا تأثیرپذیری ادب آلمانی را از زبان و ادب فارسی و فرهنگ ایرانی بررسی کند و در ای