برچسب ها: نشر بهجت

۴ نتیجه

عنوانارمغان شرق؛ ایران در آینه ادبیات آلمانی

نویسندهحمیده بهجت

ناشربهجت

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ079ـ338ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۷

عنوانکلید فهم مثنوی؛ بخش‌بندی موضوعی مثنوی

نویسندهمجید معظمی

ناشربهجت

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ080ـ338ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۱۶

عنوانراز خیام: نگرشی نو به شخصیت، اندیشه و اشعار خیام

نویسندهعلیرضا خطیب‌زاده

ناشربهجت

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ058ـ338ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۳۰

عنوانسرود جاودان: گاتاها؛ برگردان هفده هات همراه با متن اوستایی

نویسندهآبتین ساسان‌فر

ناشربهجت

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک6ـ048ـ338ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۳۰