ناشر: ماه و خورشید

۲ نتیجه

عنوانخوانش پسااستعماری رمان؛ ده رمان فارسی در پرتو رویکرد پسااستعماری

نویسندهسمیه حاجتی

ناشرماه و خورشید

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ2ـ99601ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۸

عنواننقطه‌های روشن؛ نقد ادبیات و فرهنگ

نویسندهمحمود فلکی

ناشرماه و خورشید

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ22ـ6404ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۰۹