نویسنده: کارول فلمینگ، لیندا استاین، دبورا چیمبرز

۱ نتیجه

عنوانزنان روزنامه‌نگار

نویسندهکارول فلمینگ، لیندا استاین، دبورا چیمبرز

ناشرپایا

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ71ـ6748ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۱۲