ناشر: پایا

۱۱ نتیجه

عنوانزندگی علیه مرگ: یادنامه‌ای برای صادق چوبک (چند جستار و سه طرح چاپ‌نشده از او)

نویسندهعلی فردوسی

ناشرپایان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک5ـ72ـ5742ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۴

عنواننمایش ذهن در داستان: درآمدی بر تطور روایت ذهنی در داستان‌نویسی از جمال‌زاده تا گلشیری

نویسندهفؤاد مولودی

ناشرپایا

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک3ـ87ـ6748ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۸۲

عنوانشاهنامه و هنر نقالی: داستان سیاوش در سه روایت

نویسندهعلی تقوی

ناشرپایا

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ95ـ6748ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۱۵

عنوانترکیه: چالش‌های ادبی و فرهنگی معاصر: گفتگو با ندیم گورسل، احمد تلی، عایشه کولین، تونا کرمیتچی، آتائول بهرام‌اوغلو، احمد عارف

نویسندهبه کوشش سعید فکری

ناشرپایان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک3ـ63ـ5742ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۲

عنوانروزنامه‌نگاری مردم‌سالار

نویسندهفیلیپ مرلان

ناشرپایان

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ53ـ5742ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانتاریخچه‌ای از فرمانروایان خراسان از آغاز قاجار تا پایان پهلوی

نویسندهمحمود فاضلی بیرجندی

ناشرپایان

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ51ـ5742ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۲۴

عنواننظریه‌های رمان؛ جستاری در مبانی فلسفی نخستین نقدهای رمان در ایران (1300ـ1340)

نویسندهیاسر فراشاهی نژاد

ناشرپایا

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ81ـ6748ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۰۴

عنواندیگری؛ بررسی تحلیلی جریان‌های شعر معاصر ایران از سال 1360 تا 1390

نویسندهفروزان آزادبخت

ناشرپایا

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ79ـ6748ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۲۰

عنواندرس‌گفتارهای نقد ادبی

نویسندهعبدالحسین زرین‌کوب با مقدمه و حواشی احمد خاتمی

ناشرپایا

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ76ـ6748ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۹۵

عنوانزنان روزنامه‌نگار

نویسندهکارول فلمینگ، لیندا استاین، دبورا چیمبرز

ناشرپایا

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ71ـ6748ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۱۲