برچسب ها: نمایشنامه‌نویسان انگلیسی

۲ نتیجه

عنوانویلیام در گذر زمان: شکسپیر چگونه شکسپیر شد؟

نویسندهاستیون گرین‌بلت

ناشرخوب

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ85ـ7543ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۴۰

عنوانهارولد پینتر (مجموعۀ نمایشنامه‌نویسان مدرن)

نویسندهبرنارد داکور

ناشرشب خیز

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ34ـ7178ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۸