ناشر: شب خیز

۲ نتیجه

عنوانیوهانس کلیماکوس: یا، در همه چیز باید شک کرد

نویسندهسورن کیرکگور

ناشرشب خیز

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ6ـ97437ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۶

عنوانتفسیر و بیش‌تفسیر: جهان، تاریخ، متن

نویسندهاومبرتر اکو

ناشرشب خیز

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ5ـ97437ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۶