برچسب ها: زبان پارتی

۱ نتیجه

عنوانادبیات مانوی/ گزارش دست‌نوشته‌های منثور پارسی میانه و پهلوی (پهلوی اشکانی)

نویسندهمهرداد بهار، ابوالقاسم اسماعیل پور

ناشرکارنامه

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک5ـ035ـ431ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۰۷