ناشر: کارنامه

۴ نتیجه

عنواننقش آیین‌های ایرانی در نظام خلافت اسلامی

نویسندههلال بن مُحَسِّن صابی

ناشرکارنامه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ091ـ431ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۴۳

عنوانمردم‌شناسی و موسیقی؛ گزیده مقالات (1888 ـ 1995)

نویسندهگردآوری و برگردان: محسن حجاریان

ناشرکارنامه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک9ـ24ـ8172ـ964ـ978

تعداد صفحات۷۱۲

عنوانشاهد عهد شباب

نویسندهمحمدعلی موحد

ناشرکارنامه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4ـ087ـ431ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۶۷

عنوانادبیات مانوی/ گزارش دست‌نوشته‌های منثور پارسی میانه و پهلوی (پهلوی اشکانی)

نویسندهمهرداد بهار، ابوالقاسم اسماعیل پور

ناشرکارنامه

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک5ـ035ـ431ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۰۷