نویسنده: محمدرضا احمدی طباطبایی، جبار شجاعی

۱ نتیجه

عنوانگزیده آموزه‌های اخلاقی، سیاسی، مدنی و کلامی اخوان الصفا و خلّان الوفا

نویسندهمحمدرضا احمدی طباطبایی، جبار شجاعی

ناشردانشگاه امام صادق (ع)

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ630ـ214ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۴