۱۳۲۳
۰
اخبار حلّاج: در سیرت حسین ابن منصور حلّاج

اخبار حلّاج: در سیرت حسین ابن منصور حلّاج

پدیدآور: لوئی ماسینیون و پال کراوس مصحح: امید حلّاجناشر: جامیتاریخ چاپ: ۱۳۹۰مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۲۰۰شابک: 2_024_176_600_978

خلاصه

این کتاب نسخه‌ای کهن در زندگینامه حسین ابن منصور حلاج است.

معرفی کتاب

این کتاب که دربردارندۀ کوشش لویی ماسینیون و تلاش پال کراوس است، به نوعی تداوم سعی آنان نیز بوده و با تکمیل و تصحیح عبارت‌های حکایات مذکور جامع‌تر شده است؛ به طوری که بخش عربی را می‌توان متنی کامل و کم‌نقص و بی‌نظیر با نمونه‌های دیگر این مجموعه به شمار آورد؛ زیرا آثار مربوط به حلّاج یا از بین رفته یا اگر مانده، به دلیل اختناق عباسیان و ترس نسخه‌برداران تغییر کرده یا به دلیل عدم فهم کامل آنان، به زعم خودشان تلطیف نشده که باعث بروز پریشانی در متن اولیه شده و این انسجام و خوش‌آهنگی و ترتیب صحیح متن که کاری دشوار و پیچیده بوده، توسط شرق‌شناسی به نام پاول کراوس و احیاکنندۀ نام حلّاج، ماسینیون در بخش معرفی‌نامه به اجمال توضیح و تشریح گردیده است.

بخش انتقادی متن، بخشی است که در آن تحلیل و استدلال و نتیجه‌گیری واژه‌ها و انتخاب کلمات مبتنی بر هفت نسخۀ بازمانده از اخبار حلّاج صورت گرفته و در آخر این بررسی نیز نسخۀ هشتم به دست آمده است؛ هر چند ممکن است چنین بررسی بر واژه‌های مهجور متن عربی بی‌فایده و خسته‌کننده به نظر آید؛ ولی این نمونۀ درخشان از تحقیقی استدلالی ـ استقرایی به شمار می‌رود و از این حیث می‌تواند به عنوان شیوه‌ای مورد توجه در این‌باره قرار گیرد. از این‌رو ضروری می‌نمود که متن عربی این گفتارها نیز در این چاپ ارائه شود تا پژوهشگران و خوانندگان بتوانند با مقابله به متن اصلی و اختلاف واژه‌ها در پانویس به آنها دسترسی داشته باشند و ترجمۀ بی‌رابطه ننماید.

بخش تحلیلِ نشانه‌شناسی، هشتاد بند کتاب را بر حسب موضوع بررسی می‌کند، شکل‌گیری تاریخی آن را تحلیل می‌کند و راویان را بررسی می‌کند که خود تحقیقی است موشکافانه دربارۀ کسانی که در ارتباط یا هم‌دورۀ حلّاج ـ موافق یا مخالف وی ـ بوده‌اند و دربردارندۀ گوشه‌هایی از تاریخ فرهنگی ما محسوب می‌شود که مدارک و اسناد واقعی آن بسیار اندک است و چنین تحقیقی نه تنها باارزش که راهگشا هم خواهد بود؛ زیرا این دورۀ تاریخی ـ نیمۀ دوم سدۀ هجری تا سذۀ پنجم و ششم هجری ـ از مهم‌ترین دوره‌های تاریخی است که در پرده‌ای از ابهام و تاریکی و تحریف قرار دارد و یافتن هر سند موثقی مربوط به این دوران، می‌تواند راهی به شناخت یک جنبش اساسی در اندیشه و تاریخ مردم ما به شمار رود.

فهرست مطالب این کتاب به قرار ذیل است:

بخش اول: اشاره؛ دیباچه؛ لویی ماسینیون؛ پال کراوس؛ ذکری از احوال حسین ابن منصور حلاج.

بخش دوم: الف) بررسی انتقادی (معرفی هفت نسخۀ اخبار حلّاج)؛ آزمون نسخه‌ها؛ آزمون واژه‌های متفاوت و دسته‌بندی نسخه‌ها؛ جمع‌بندی.

ب) تحلیل نشانه‌شناسی: دسته‌بندی هشتاد بند موضوعی اخبار حلّاج؛ ساختار ادبی اخبار حلّاج؛ نقش شاکرو نصرآبادی در شکل‌گیری تاریخی کتاب اخبار حلّاج؛ عدم وابستگی اخبار حلّاج به آثار سُلّمی؛ تحلیل و بررسی بندهای حلّاجیه در کتاب سیرۀ ابن خفیف؛ تحلیل بدایۀ حال حلّاج و نهایته ابن باکویه؛ ترویج اخبار حلّاج برای دومین بار در زمان وزارت ابن مسلمه و نقش ابن عقیل؛ آخرین تنظیم اخبار حلّاج توسط قاضی ابن قصاص؛ جمع‌بندی این بخش از تحقیق.

بخش سوم: گواهان کتاب؛ اخبار حلّاج (در سیرت حسین ابن منصور)؛ پیوست‌ها.

بخش چهارم [العربیة]: شواهد الکتاب؛ اخبار الحلّاج؛ ملحقات.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

کفالایا (نسخۀ موزۀ برلین)

کفالایا (نسخۀ موزۀ برلین)

مترجم هانس یاکوب پولوتسکی، آلکساندر بولیگ

مانی نقش بسزایی را در انتقال سنت فلسفی و دینی عصر خویش ایفا کرد. او به سبب نشو و نما در محیط بین‌الن

سفرنامه تبریز

سفرنامه تبریز

میرزا سلیمان خان مهندس

نویسنده این رساله «سلیمان خان مهندس» فرزند «حکیم داود» است.

منابع مشابه بیشتر ...

عاشقانه‌های متنبی (1) با شناخت‌نامه

عاشقانه‌های متنبی (1) با شناخت‌نامه

علیرضا منوچهریان با همکاری انسیه قیطان

شاید در طول تاریخ شعر و شاعری، هیچ مادح و ممدوحی همچون متنبی و سیف‌الدوله، محب و محبوب یکدیگر نبوده‌

فرزند هرات: ارج‌نامه نجیب مایل هروی

فرزند هرات: ارج‌نامه نجیب مایل هروی

جمعی از نویسندگان به کوشش علی اوجبی

بعید است کسی از اهالی قلم، به ویژه علاقمندان به حوزۀ میراث و پژوهشگران این عرصه باشد که نام استاد نج