نویسنده: یوسف افتخاری، مانی زیاری

۱ نتیجه

عنوانسکه در گیلان

نویسندهیوسف افتخاری، مانی زیاری

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپرشت

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ655ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۸