نویسنده: به کوشش سیدمحمدعلی گلاب‌زاده

۱ نتیجه

عنواندیوان شمع جمع فؤاد کرمانی

نویسندهبه کوشش سیدمحمدعلی گلاب‌زاده

ناشرولی

تاریخ چاپچاپ دوم، ۱۳۸۹

مکان چاپکرمان

تیراژ۲۰۰۰

شابک9_18_2896_964_978