عنواننشانه‌شناسی شناختی در حیطۀ فیلم

نویسندهوارن باکلند

ناشرمینوی خرد

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3_41_6220_600_978

تعداد صفحات۲۲۸

عنوانمجمع الرسائل: 108 رساله از رئیس السلطنه و اب الطائفه و سید الطریقه القطب الازلی والعالم العلی ابن عبدالله حضرت سید نورالدین شاه نعمت الله ولی (دو جلد)

نویسندهشاه نعمت الله ولی

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6_582_224_964_978

تعداد صفحات۱۴۹۸

عنوانمعرفت‌شناسی

نویسندهلیندا زاگربسکی

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2_315_185_964_978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانمن و آزادی: خاطرات میرزا حسین خیاط (فرنیا) از دوستان عارف قزوینی و میرزا کوچک‌خان جنگلی

نویسندهحسین فرنیا به کوشش مهدی نورمحمدی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک0_388_372_964_978

تعداد صفحات۱۹۸

عنوانمعنای معنا

نویسندهسی.کی. اُگدن، آی.اِی ریچاردز

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک9_478_401_964_978

تعداد صفحات۳۸۹

عنوانمجموعۀ اشعار گلچین گیلانی

نویسندهمجدالدین میرفخرایی

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک0_160_190_964_978

تعداد صفحات۳۸۰

عنوانمعماری زبان و ذهن در فلسفۀ ویتگنشتاین

نویسندهآنتونی کنی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9_053_278_600_978

تعداد صفحات۳۴۳

عنوانمالک ملک سخن (شرح قصاید خاقانی)

نویسندهعباس ماهیار

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک9_442_372_964_978

تعداد صفحات۷۵۰

عنوانمجموعۀ رشیدیه (شامل کتاب‌های توضیحات رشیدی، مفتاح التفاسیر، سلطانیه، لطایف الحقایق)

نویسندهرشیدالدین فضل الله همدانی

ناشرمرکز پژوهشی میراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک7_062_203_9600_978

تعداد صفحات۶۵۰+۸۰

عنوانمدخلی بر رمزشناسی عرفانی

نویسندهجلال ستاری

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ پنجم)

مکان چاپتهران

تیراژ۸۰۰

شابک8_515_305_964_978

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانمسیح و اساطیر

نویسندهرودلف بولتمان

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5_590_305_964_978

تعداد صفحات۱۰۶+۶

عنوانلطیفۀ غیبی همراه با دارابی: لطیفه‌های عرفانی برخی از اشعار حافظ شیرازی

نویسندهشاه محمد دارابی

ناشرطراوت

تاریخ چاپ۱۳۸۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابکXـ 7ـ 96502ـ 964

تعداد صفحات۲۴۴

عنوانمآثر سلطانیه (تاریخ جنگ‌های اول ایران و روس) به ضمیمۀ جنگ‌های دورۀ دوم از تاریخ ذوالقرنین

نویسندهعبدالرزاق بیک دنبلی

ناشرروزنامه ایران

تاریخ چاپ۱۳۸۹(چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک9_62_6707_964

تعداد صفحات۶۷۲

عنوانماتیکان عین القضات همدانی (هفت گفتار در عرفان‌پژوهی)

نویسندهپرویز اذکائی

ناشرمادستان

تاریخ چاپ۱۳۸۱

مکان چاپهمدان

تیراژ۲۰۰۰

شابک6_2_93765_964

تعداد صفحات۲۶۰

عنوانگفت‌وگوی شاعران: مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، م. آزاد تهرانی و گرداری لعل تیکو

نویسندهمرتضی کاخی

ناشرزمستان

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7_19_6200_964_978

تعداد صفحات۱۴۲

عنوانلحظه‌ها در شعر، شعر در لحظه‌ها (مقاله‌ها و نقدهایی دربارۀ شعر کودک)

نویسندهجعفر ابراهیمی (شاهد)

ناشرمؤسسه انجمن قلم ایران

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک6_68_5535_600_978

تعداد صفحات۲۸۰

عنوانگلستان

نویسندهسعدی شیرازی

ناشرفردوس

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9_425_320_964_978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانگفتارهای ایران‌شناسی

نویسندهبه اهتمام میثم کرمی

ناشرگستره

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4_07_6069_600_978

تعداد صفحات۳۶۰