عنوانروایت سرّ دلبران: بازجست زندگی و تجارب تاریخی مولانا در مثنوی

نویسندهقدرت‌الله طاهری

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2_249_404_964_978

تعداد صفحات۴۵۷

عنوانروان‌شناسی زبان با تأکید بر زبان فارسی

نویسندهسیدمصطفی طباطبایی

ناشرلوح زرین

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3_041_172_600_978

تعداد صفحات۱۴۴

عنوانروش پژوهش راهنمای نگارش مقاله، پایان‌نامه و رساله دکتری با نگاهی به نگارش تحقیق اثر یورگ نیدر هاوزر

نویسندهحمیده بهجت

ناشربهجت

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9_97_2763_964_978

تعداد صفحات۱۱۲

عنوانروزنه: مجموعه آموزش شعر

نویسندهمحمدکاظم کاظمی

ناشرسپیده باوران

تاریخ چاپ۱۳۹۰ (چاپ چهارم)

مکان چاپمشهد

تیراژ۲۲۰۰

شابک4_7_91595_600_978

تعداد صفحات۴۳۱

عنواندیو در شاهنامه همراه با بررسی تطبیقی دیوها و شخصیت‌های منفی در آیین مزدیسنا

نویسندهنسیم عظیمی‌پور

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک5_635_372_964_978

تعداد صفحات۱۱۲

عنوانرستاخیز جان

نویسندهمرتضی آوینی

ناشرواحه

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ چهارم)

مکان چاپتهران

تیراژ۸۵۰

شابک7_4_91768_600_978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانرسالۀ کاتب کرمانی

نویسنده ناشناخته

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک9_793_405_964_978

تعداد صفحات۳۵۸

عنوانرسالۀ تاریخ: جستاری در هرمنوتیک تاریخ

نویسندهبابک احمدی

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۸۰۰

شابک7_963_305_964_978

تعداد صفحات۱۸۶

عنواندو برادر (ناگفته‌هایی از زندگی و زمانۀ جلال و شمس آل احمد)

نویسندهمحمدحسین دانایی به کوشش محمدرضا کائینی

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۵۰

شابک9_922_423_964_978

تعداد صفحات۹۱۲

عنواندرآمدی بر لهجه‌شناسی در زبان فارسی دری و نمونه‌هایی از لهجه‌های این زبان

نویسندهمحمدحسین یمین

ناشرسعید

تاریخ چاپ۱۳۸۸(چاپ دوم)

مکان چاپکابل

تیراژ۱۰۰۰

تعداد صفحات۱۳۰

عنوانده گفتار دربارۀ زبان خوارزمی

نویسندهوالتر برونو هنینگ، دیوید نیل مکنزی، هلموت هومباخ، گراردو نیولی

ناشرطهوری

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک2_082_6414_964_978

تعداد صفحات۲۳۹

عنواندرویش ستیهنده (از میراث عرفانی شیخ جام)

نویسندهمحمدرضا شفیعی کدکنی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک0_672_372_964_978

تعداد صفحات۵۷۴

عنواندرد طلب: احوال و آراء شیخ صفی‌الدین اردبیلی

نویسندهغلامرضا طباطبایی مجد

ناشرآیدین، یانار

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰

شابک7_22_5871_600_978

تعداد صفحات۲۴۶

عنواندرسنامۀ فارسی دری عمومی

نویسندهحفیظ شریعتی (سحر)

ناشرامیری

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپکابل

تیراژ۱۰۰۰

تعداد صفحات۱۵۲

عنواندرد جاودانگی: قیصر امین‌پور، خاطره‌ها و نقد آثار

نویسندهبه کوشش جمال‌الدین اکرمی، شهرام اقبال‌زاده

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6_051_222_600_978

تعداد صفحات۲۵۶

عنواننگارش در تعارض (زندگی لویی فردینان سلین)

نویسندهفیلیپ دتروئل

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک3_447_380_964_978

تعداد صفحات۱۵۹

عنواندرآمدی بر زیباشناسی اسلامی

نویسندهاولیور لیمن

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8_533_224_964_978

تعداد صفحات۲۹۵

عنواندر دامنه‌های کوه قاف: هفده گفتار، نوشتار و نقد در فردوسی‌شناسی و شاه‌نامه‌پژوهی

نویسندهبهمن حمیدی

ناشرلاهیتا

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک2_7_90170_600_978

تعداد صفحات۴۰۷