عنوانحکمت نظری و عملی در شاهنامۀ فردوسی

نویسندهسجاد چوبینه

ناشرنوید

تاریخ چاپ۱۳۷۷

مکان چاپشیراز

تیراژ۳۰۰۰

شابک1_59_5957_964

تعداد صفحات۴۶۴

عنوانخشم در چشم: گزارشی از داستان رستم و اسفندیار شاهنامه

نویسنده میرجلال‌الدین کزّازی

ناشرآیدین

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۱۰۰

شابک0_75_5592_964_978

تعداد صفحات۲۶۸

عنوانخردنامۀ حکیم توس (گزیدۀ موضوعی اشعار شاهنامه حکیم فردوسی)

نویسندهسمیرا پوستین‌دوز

ناشرکانون پژوهش

تاریخ چاپ۱۳۷۹

مکان چاپاصفهان

تیراژ۲۰۰۰

شابک7_34_60170_964

تعداد صفحات۱۰۴

عنوانخاستگاه زبان، اندیشه و شعر

نویسندهجرج تامسون

ناشرحقیقت

تاریخ چاپ۲۵۳۶

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۷۲

عنوانخاطرات سفر ایران

نویسندهژولین دو روش‌شوار

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۷۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک4_427_312_964

تعداد صفحات۲۰۸

عنوانحکایت نسل بی‌‌سخنگو: آسیب‌شناسی مسائل عمومی ادبیات داستانی ایران

نویسنده شاهرخ تندرو صالح

ناشرمرمر

تاریخ چاپ۱۳۷۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک0_92955_964

تعداد صفحات۲۹۰

عنوانخاقانی شروانی (نقد و پژوهش با نمونۀ اشعار)

نویسندهمنیره احمد سلطانی

ناشرآتیه

تاریخ چاپ۱۳۷۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1_15_6373_964

تعداد صفحات۱۳۶

عنوانچراغ دل (مروری بر زندگی و آثار شیخ محمود شبستری)

نویسندهمحمودرضا اسفندیار و زهرا باغبان پرشکوه زیر نظر علیرضا مختارپور قهرودی

ناشرهمشهری

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک6_044_241_964_978

تعداد صفحات۱۴۴

عنوانچشم در چشم آینه (چند نقد و یک گفتار)

نویسنده محسن سلیمانی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۶۹

مکان چاپتهران

تیراژ۴۴۰۰

تعداد صفحات۱۳۸

عنوانحافظ اندیشه/ نظری به اندیشۀ حافظ همراه با انتقادگونه‌ای از تصوف

نویسندهمصطفی رحیمی

ناشرنور

تاریخ چاپ۱۳۷۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰۰

تعداد صفحات۳۱۸

عنوانحافظ رند پارسا

نویسندهیدالله کامرانی

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۶۳

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

تعداد صفحات۶۶

عنوانچهرۀ اسکندر در «شاهنامۀ فردوسی و «اسکندرنامۀ» نظامی

نویسندهغلامحسین بیگدلی

ناشرآفرینش

تاریخ چاپ۱۳۶۹

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

تعداد صفحات۳۰۴

عنوانحافظ ده استاد: شرح جامع غزلیات حافظ (دو جلدی)

نویسندهتحقیق و تألیف محمود امیری

ناشرنوید

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپشیراز

تیراژ۱۱۰۰

شابک2_917_358_964_978

تعداد صفحات۸۲۸+۷۵۶

عنوانجهان‌بینی و حکمت فردوسی

نویسندهکریم حسنی‌تبار و محمود حکیمی

ناشردفتر نشر فرهنگ اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۷۰ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

تعداد صفحات۱۳۶

عنوانچالش‌های گفتمان معاصر عربی

نویسندهکمال عبداللطیف و نصر محمد عارف

ناشرپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0_25_5567_600_978

تعداد صفحات۱۴۰

عنوانجهان داستان (غرب): شانزده داستان کوتاه با ترجمه و شرح و تفسیر همراه با واژه‌نامۀ اصطلاحات ادبیات داستانی

نویسنده جمال میرصادقی

ناشراشاره

تاریخ چاپ۱۳۸۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک0_99_5772_964

تعداد صفحات۵۰۴

عنوانجهان‌بینی و حکمت مولانا

نویسندهمنوچهر مرتضوی

ناشرتوس

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک1_711_315_964_978

تعداد صفحات۳۲۸

عنوانچشم‌انداز تاریخی هجو

نویسندهعزیزالله کاسب

ناشرعزیزالله کاسب

تاریخ چاپ۱۳۶۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

تعداد صفحات۲۰۴