عنوانجریان‌شناسی تفسیر عرفانی

نویسندهمحسن قاسم‌پور

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک1_633_372_964_978

تعداد صفحات۳۶۸

عنوانجستارهایی در سندشناسی فارسی

نویسنده امید رضایی

ناشرصائن

تاریخ چاپ۱۳۸۵

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک9_96508_964

تعداد صفحات۱۶۸

عنوانجوشش و کوشش در شعر

نویسندهسیدعلی موسوی گرمارودی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2_825_363_964_978

تعداد صفحات۱۳۵

عنوانجلال آل احمد

نویسندهحبیبه جعفریان

ناشرسروش

تاریخ چاپ۱۳۸۱

مکان چاپتهران

شابک8_920_435_964

تعداد صفحات۴۸

عنوانچشمۀ خورشید: بازخوانی زندگی، اندیشه و سخن حافظ شیرازی

نویسندهکاووس حسن‌لی

ناشرنوید شیراز

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپشیراز

تیراژ۲۰۰۰

شابک7_252_192_600_978

تعداد صفحات۲۰۸

عنوانچه مهمانان بی‌دردسری هستند مردگان (یادنامۀ زنده‌یاد حسین پناهی)

نویسندهبه کوشش محمد ولی‌زاده

ناشرداستان‌سرا

تاریخ چاپ۱۳۸۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک7_48_7979_964

تعداد صفحات۲۶۸

عنوانچشمۀ خورشید (پژوهشی در زندگی و آثار ملامحمد فضولی)

نویسندهعلی اصغر شعردوست

ناشردبیرخانۀ کنگره بزرگداشت حکیم محمد فضولی

تاریخ چاپ۱۳۷۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰۰

تعداد صفحات۲۴۸

عنوانچارده روایت: مجموعۀ مقاله دربارۀ شعر و شخصیت حافظ

نویسندهبهاءالدین خرمشاهی

ناشرکتاب پرواز

تاریخ چاپ۱۳۶۷

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

تعداد صفحات۱۶۶

عنوانتاریخ سیاسی ایران در دورۀ قاجار (دو جلد)

نویسندهابراهیم تیموری

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک8_618_372_964_978

تعداد صفحات۱۱۸۰_۲۲۰۲

عنوانپرده گشا، راز نما (مروری بر زندگی و آثار رشیدالدین میبدی)

نویسندهحسین مسرّت

ناشرهمشهری

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک5_067_241_964_978

تعداد صفحات۱۶۴

عنوانپزشک پارسی (مروی بر زندگی و آثار جرجانی)

نویسندهحسین روح‌اللهی زیر نظر علیرضا مختارپور قهرودی

ناشرهمشهری

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک7_076_241_964_978

تعداد صفحات۱۲۸

عنوانپوشش و حجاب زن در ادبیات فارسی: از انقلاب مشروطه تا امروز

نویسندهمهدی محبتی

ناشرپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک9_19_5567_600_978

تعداد صفحات۲۱۲

عنوانتصنیف‌سرایی در ادب فارسی (از دورۀ مشروطه به بعد) به همراه گزیده‌ای از تصانیف شیرین پارسی

نویسندهسهراب فاضل

ناشرحوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۷۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک4_495_471_964

تعداد صفحات۱۸۹

عنوانجامعه‌شناسی رمان: پژوهشی در «جای خالی سلوچ» اثر محمود دولت‌آبادی

نویسندهایرج ساعی ارسی و پرویز صالحی

ناشربهمن برنا

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1_54_8023_964_978

تعداد صفحات۲۹۲

عنوانجایگاه و قلمرو تاریخی زبان پارسی دری

نویسندهسیدعلی محمد اشراقی

ناشریوسف زاده

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپکابل

تیراژ۱۰۰۰

تعداد صفحات۳۵۴

عنوانبوطیقای قصه در غزلیات شمس

نویسندهعلی گراوند

ناشرمعین

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4_032_165_964_978

تعداد صفحات۳۹۸

عنوانتجلی خدا در آفاق و انفس

نویسنده صلاح‌الدین سلجوقی

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۳۸۷ (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک8_2191_04_964_978

تعداد صفحات۵۷۸