برچسب ها: یوزف بویس

۱ نتیجه

عنوانمارکسیسم و هنر آوانگارد: بویس، وارهول، کلن، دوشان

نویسندهتی‌یری دو دوو

ناشرمؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ319ـ232ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۵۰