برچسب ها: کیانوش معتقدی

۳ نتیجه

عنوانشوق مجموعه‌داری: گنجینۀ آثار لاکی ایران در عصر قاجار (از مجموعۀ عزت‌ملک سودآور)

نویسندهمعصومه فرهاد، مری مک‌ویلیامز، سایمون رتیگ

ناشرخانه فرهنگ و هنر مان

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپساری

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ4ـ92595ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۸۶

عنوانکاشی و کاشی‌کاران طهران در عصر قاجار

نویسندهکیانوش معتقدی

ناشردانیار

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ7ـ98525ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۷۲

عنواناز باغ گلستان تا کاخ گلستان به روایت اسناد و تصاویر عصر قاجار

نویسندهکیانوش معتقدی، نامی نامور یکتا

ناشردانیار

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ7ـ96864ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۶۹