برچسب ها: کتاب‌شناسی مؤمن یزدی

۱ نتیجه

عنوانرباعیات مؤمن یزدی به همراه چند غزل و قطعه

نویسندهمؤمن حسین بن باقی یزدی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ097ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۹+۸۰