برچسب ها: پیامبر ایرانی

۳ نتیجه

عنوانپیامبری زرتشت: پژوهشی در نبی‌انگاری

نویسندهعلی مصلح

ناشرکتاب طه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ55ـ7260ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۴۴

عنواناوستانامه: از آفرینش تا فشگرد (بخش‌های یکم تا دهم)

نویسندههیربد سوشیانت مزدیسنا

ناشرعطایی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک2ـ47ـ3137ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۷۶

عنوانزردشت نامه

نویسندهمهراسپند آتبیان

ناشرشورآفرین

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰

شابک9ـ036ـ259ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۷۳