برچسب ها: واج‌شناسی

۱۵ نتیجه

عنوانوزن شعر عروضی فارسی: تحلیل و طبقه‌بندی بر اساس تقطیع اتانینی و نظریۀ واج‌شناسی نوایی

نویسندهامید طبیب‌زاده

ناشرکتاب بهار با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک3ـ58ـ7067ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۹۲

عنوانسرگذشت دگرگونی آواهای زبان فارسی (گویش‌ها، واژگان و ریشه‌شناسی)

نویسندهبهزاد معینی‌سام، سارا محمدی آوندی

ناشرآوای خاور

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ80ـ9923ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۱۲

عنوانعناصر هندواروپایی در زبان حوری

نویسندهآرنو فورئه، آلن بومهارد

ناشردانشگاه رفسنجان

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپرفسنجان

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ08ـ6908ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۰

عنوانمثمر: نخستین کتاب فارسی دربارۀ زبان‌شناسی و علم‌اللغة

نویسندهسراج‌الدین علی‌خان آرزو

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ209ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۳+۵۹۷+

عنوانواج‌شناسی شاهنامه؛ پژوهشی در خوانش واژگان شاهنامه

نویسندهجلال خالقی مطلق

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک9ـ46ـ6441ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۸۰

عنوانتلفظ در شعر کهن فارسی؛ بهره‌گیری از شعر در شناخت تلفظ‌های دیرین

نویسندهوحید عیدگاه طرقبه‌ای

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک0ـ65ـ6441ـ622ـ978

تعداد صفحات۸۵۷

عنوانانطباق واجی وام‌واژه‌های زبان فارسی

نویسندهعالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا، افتخارسادات هاشمی

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ3ـ98610ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۲+۱۰

عنوانساخت زبان فارسی

نویسندهحسین رسول‌پور

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپاصفهان

تیراژ۲۵۰

شابک5ـ32ـ8330ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانبررسی گویش گَزِ بُرخوار

نویسندهمحمدمهدی اسماعیلی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ896ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۸۴

عنوانگویش لری بویراحمدی

نویسندهاسفندیار طاهری

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ 598ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۶۶

عنوانمجموعه مقالات نخستین همایش ملی واج‌شناسی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش گلناز مدرسی قوامی

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ23ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۷۶

عنوانزبان‌شناسی

نویسندهاسترانگ برتون، رزماری دوشین، اریک واتیکیوتیس بیتسن

ناشرآوند دانش

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک7ـ88ـ7022ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۱۶

عنوانتحول آوایی واژه‌های عربی در فارسی

نویسندهبهروز صفرزاده

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک5ـ4ـ95409ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴۶+۱۲

عنوانفرهنگ توصیفی آواشناسی و واج‌شناسی

نویسندهگلناز مدرسی قوامی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک0ـ298ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۴۶

عنوانآشنایی با زبان‌شناسی (کلیات واج‌شناسی)

نویسندهاحمد سمیعی (گیلانی)

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک5_622_372_964_978

تعداد صفحات۱۹۴