برچسب ها: هومن بابک

۲ نتیجه

عنوانراسا: زیبایی‌شناسی در فلسفۀ هندو

نویسندهسوزان شوارتز

ناشرپرما

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ0ـ95979ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۴

عنوانکاتاکالی با نگاهی به بنیان‌های نمایش در هند

نویسندههومن بابک

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ719ـ436ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۱۶