برچسب ها: هنر نوین

۷ نتیجه

عنوانمارکسیسم و هنر آوانگارد: بویس، وارهول، کلن، دوشان

نویسندهتی‌یری دو دوو

ناشرمؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ319ـ232ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۵۰

عنوانچشم پاینده: جستارهایی دربارۀ هنر

نویسندهجولین بارنز

ناشرگیلگمش

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ01ـ7858ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۴۴

عنوانپرتره‌هایی از هنر معاصر

نویسندهکالوین تامکینز

ناشرهنوز

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ37ـ6047ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانجریان‌سازی هنری نگارخانه‌ها در ایران

نویسندههادی بابایی فلاح

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ1953ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۴۰

عنواندرآمدی بر شناخت هنر مدرن

نویسندهمانیکا بوم ـ داچن و جَنِت کوک

ناشرفنجان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ7ـ94912ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۴

عنوانهفت روز در جهان هنر

نویسندهسارا تورنتون

ناشرنظر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۴۰۰

شابک1ـ216ـ152ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۰

عنوانهنر در وضعیت پست‌مدرن

نویسندهرضا رفیعی راد

ناشرداستان

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک1_9_90731_600_978

تعداد صفحات۸۰