برچسب ها: هنرشناسی

۲ نتیجه

عنوانجستارهای زیبایی‌شناختی

نویسندهدیوید هیوم

ناشرکرگدن

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ66ـ6420ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانپرسش‌های بزرگ در زیبایی‌شناسی

نویسندهکنت پگلر

ناشرکرگدن

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ0ـ99961ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۸