برچسب ها: نیچه

۱۰ نتیجه

عنوانامر قدسی و حکمت دیونیزوسی؛ تحلیل و بررسی تطبیقی مولانا و نیچه

نویسندهمجید هوشنگی

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک2ـ13ـ6189ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۱۶

عنواننیچه، عرفان و جهان ایرانی

نویسندهحامد فولادوند

ناشرشما

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ9ـ95373ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانزایش تراژدی و چند نوشته دیگر

نویسندهفریدریش نیچه

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ355ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات۶+۲۳۴

عنوانما و جهان نیچه‌ای (ویراست جدید)

نویسندهبیژن عبدالکریمی

ناشرنقد فرهنگ

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ06ـ8405ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۰

عنواننیچۀ جوان؛ برآمدن نابغه

نویسندهکارل پلیچ

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۸۰۰

شابک5ـ305ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات۶+۲۹۸

عنوانبلوغ و مدرنیته: نیچه، وبر، فوکو و سرشت دووجهی خرد

نویسندهدیوید اوون

ناشررخداد نو

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ59ـ6457ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۹۰

عنواننیچه

نویسندهاشتفان تسوایگ

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0_058_213_964_978

تعداد صفحات۱۱۲

عنواننیچه و آری‌گویی تراژیک به زندگی

نویسندهحمیدرضا محجوبی آرانی با دیباچه‌ای از پروفسور برنارد رجینستر

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک2_195_213_964_978

تعداد صفحات۳۸۴+۸

عنواننیچه (قدم اول)

نویسندهلارنس گین

ناشر176

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8_94_7768_964_978

تعداد صفحات۱۷۶

عنواناین است نیچه: تفسیری بر آثار نیچه

نویسندهگونتر شولته

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4_440_380_964_978

تعداد صفحات۲۰۰