برچسب ها: نویسندگی

۳۲ نتیجه

عنواندانش قصه گویی

نویسندهویل استور

ناشرسانی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ0ـ93974ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانکلاس درس نویسندگی خلاق

نویسندهمارگارت اتوود

ناشرگوتنبرگ

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک5ـ03ـ5773ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۶۶

عنوانطریقت نویسندگان: مجموعۀ مقالات دربارۀ نویسندگان جهان

نویسندهآرش نقیبیان

ناشرفرهنگ آرش

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک2ـ0ـ93006ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۱۲

عنوانرمان نویسی در 90 روز

نویسندهآلن وات

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک3ـ042ـ324ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۳۰

عنواناگر می خواهید بنویسید: کتابی دربارۀ هنر، آزادی و روحیه

نویسندهبرندا اولند

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپرشت

تیراژ۸۰۰

شابک0ـ722ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۲

عنوانراه و رسم نویسندگان

نویسندهآرش نقیبی

ناشرفرهنگ آرش

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ8ـ99363ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانخودزندگی‌نامه: درآمدی خیلی کوتاه

نویسندهلارا مارکوس

ناشرلوگوس

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک9ـ03ـ7825ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۷

عنوانرها و ناهشیار می‌نویسم: هنر جستارنویسی و خاطره‌پردازی

نویسندهادر لارا

ناشراطراف

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ56ـ6194ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۵۲

عنوانویراستار خرابکار: چگونه با نویسندگان، همکاران و خودتان خوب تا کنید

نویسندهکرول فیشر سلر

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2ـ0341ـ06ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۳

عنوانآنچه ادبیات می‌نامندش؛ خواندن، اندیشیدن، نوشتن

نویسندهاندرو بنت، نیکولاس رویل

ناشرحرفه نویسنده

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ25ـ6445ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۰

عنوانچگونه می نویسم: 7 روش از 7 سفرنامه‌نویس معاصر

نویسندهبه کوشش کاظم رهبر

ناشرکتاب خورشید

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ33ـ7131ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۶

عنوانخودِ نوشتن

نویسندهاحمد اخوت

ناشرجهان کتاب

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک3ـ32ـ8967ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۱۴

عنوانخلق شخصیت‌هایی که بچه‌ها دوست دارند

نویسندهآیلین ماری آلفین

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۵۰

شابک7ـ0671ـ03ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۰۸

عنوانمفاهیم پنهان در فیلمنامه؛ آنچه در زیر سطح نهفته است

نویسندهلیندا سیگر

ناشرتابان خرد

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ1ـ94380ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۴

عنوانطریقت نویسنده: زندگی، مهارت، هنر

نویسندهجویس کارول اوتس

ناشرآن سو

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ4ـ95686ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۷۶

عنواننگارش خلاق (از مجموعه کتاب‌های چگونه بنویسیم؟)

نویسندهویدا رحیمی نژاد

ناشرآوای نور

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک1ـ403ـ309ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۴

عنوانحاشیه‌ای بر مبانی داستان

نویسندهابوتراب خسروی

ناشرنیماژ

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ528ـ367ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴۴

عنوانشهر شیرین انشا؛ نوآوری در کلاس نگارش

نویسندهسیدرضا باقریان موحد

ناشرکتاب طه

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ81ـ5334ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۵۲