برچسب ها: نویسندگان پرویی

۲ نتیجه

عنواندر ستایش ادبیات: مقالات، سخنرانی‌ها و گفتگوها

نویسندهماریو بارگاس یوسا

ناشرحکمت کلمه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ9ـ98247ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۳۶

عنوانتازه‌کارها

نویسندهماریو بارگاس یوسا

ناشرکتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ195ـ253ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۶